Α Γυμνασίου

Σημειώσεις Α’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2016-2017 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο Μαθηματικών (2701 downloads)

 

 

Άλγεβρα:

 

Ευκλείδεια διαίρεση (1ο φύλλο εργασίας) (3155 downloads)

Ευκλείδεια διαίρεση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1962 downloads)

ΕΚΠ-ΜΚΔ-Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων( 2ο φύλλο εργασίας) (2650 downloads)

Χαρακτήρες διαιρετότητας-ΕΚΠ-ΜΚΔ (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1828 downloads)

Χαρακτήρες διαιρετότητας-ΕΚΠ-ΜΚΔ (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1585 downloads)

Η έννοια του κλάσματος (3ο φύλλο εργασίας) (2812 downloads)

Ισοδύναμα κλάσματα-Σύγκριση κλασμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (3219 downloads)

Σύγκριση κλασμάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Α ομάδα) (2078 downloads)

Σύγκριση κλασμάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Β ομάδα) (1657 downloads)

Πράξεις με κλάσματα (5ο φύλλο εργασίας) (4179 downloads)

Διαγώνισμα α΄ τετραμήνου (Σύγκριση κλασμάτων-Πράξεις κλασμάτων) (4787 downloads)

Επαναληπτικές ασκήσεις (φύλλο ασκήσεων Χριστουγέννων) (3267 downloads)

Δεκαδικοί αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας) (1245 downloads)

Εξισώσεις (7ο φύλλο εργασίας) (3592 downloads)

Εξισώσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (2683 downloads)

Εξισώσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (2159 downloads)

Ποσοστά (8ο φύλλο εργασίας) (1887 downloads)

Ποσοστά (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1371 downloads)

Ποσοστά (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1125 downloads)

Θετικοί-Αρνητικoί-Απόλυτη Τιμή-Πρόσθεση Ρητών (9ο φύλλο εργασίας) (2007 downloads)

Αφαίρεση ρητών αριθμών (10ο φύλλο εργασίας) (1445 downloads)

Αριθμητικές παραστάσεις (11ο φύλλο εργασίας) (3093 downloads)

 

Φύλλο επαναληπτικών ασκήσεων-Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (...για τις διακοπές του Πάσχα) (3279 downloads)

 

 

 

Γεωμετρία:

 

Ερατοσθένης

Σημείο-Ευθύγραμμο τμήμα-Ευθεία-Ημιευθεία-Επίπεδο(1ο φύλλο εργασίας) (1607 downloads)

Γωνία-Μέτρηση-Απόσταση σημείων-Πρόσθεση-Αφαίρεση τμημάτων(2ο φύλλο εργασίας) (1460 downloads)

Πρόσθεση-αφαίρεση ευθύγραμμων τμημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Α ομάδα) (1017 downloads)

Πρόσθεση-αφαίρεση ευθύγραμμων τμημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Β ομάδα) (872 downloads)

Μέτρηση γωνιών-Διχοτόμος-Είδη γωνιών-Κάθετες ευθείες (3ο φύλλο εργασίας) (1704 downloads)

Εφεξής-Διαδοχικές-Παραπληρωματικές-Συμπληρωματικές-Κατακορυφήν Γωνίες (4ο φύλλο εργασίας) (2157 downloads)

Παραπληρωματικές-Συμπληρωματικές-Κατακορυφήν γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1726 downloads)

Παραπληρωματικές-Συμπληρωματικές-Κατακορυφήν γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1440 downloads)

Θέσεις ευθειών στο επίπεδο-Απόσταση σημείου από ευθεία-Απόσταση παραλλήλων (5ο φύλλο εργασίας) (1151 downloads)

Συμμετρία ως προς άξονα-Άξονας συμμετρίας-Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος (6ο φύλλο εργασίας) (1399 downloads)

Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1514 downloads)

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων-Άθροισμα γωνιών τριγώνου (7ο φύλλο εργασίας) (1529 downloads)