Α Γυμνασίου

Σημειώσεις Α’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2016-2017 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο Μαθηματικών (2036)

 

 

Άλγεβρα:

 

Ευκλείδεια διαίρεση (1ο φύλλο εργασίας) (2104)

Ευκλείδεια διαίρεση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1344)

ΕΚΠ-ΜΚΔ-Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων( 2ο φύλλο εργασίας) (1781)

Χαρακτήρες διαιρετότητας-ΕΚΠ-ΜΚΔ (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1232)

Χαρακτήρες διαιρετότητας-ΕΚΠ-ΜΚΔ (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1071)

Η έννοια του κλάσματος (3ο φύλλο εργασίας) (2192)

Ισοδύναμα κλάσματα-Σύγκριση κλασμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (2767)

Σύγκριση κλασμάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Α ομάδα) (1801)

Σύγκριση κλασμάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Β ομάδα) (1445)

Πράξεις με κλάσματα (5ο φύλλο εργασίας) (3726)

Διαγώνισμα α΄ τετραμήνου (Σύγκριση κλασμάτων-Πράξεις κλασμάτων) (4449)

Επαναληπτικές ασκήσεις (φύλλο ασκήσεων Χριστουγέννων) (2974)

Δεκαδικοί αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας) (1120)

Εξισώσεις (7ο φύλλο εργασίας) (3397)

Εξισώσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (2532)

Εξισώσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (2010)

Ποσοστά (8ο φύλλο εργασίας) (1772)

Ποσοστά (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1267)

Ποσοστά (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1034)

Θετικοί-Αρνητικoί-Απόλυτη Τιμή-Πρόσθεση Ρητών (9ο φύλλο εργασίας) (1792)

Αφαίρεση ρητών αριθμών (10ο φύλλο εργασίας) (1278)

Αριθμητικές παραστάσεις (11ο φύλλο εργασίας) (2605)

 

Φύλλο επαναληπτικών ασκήσεων-Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (...για τις διακοπές του Πάσχα) (3045)

 

 

 

Γεωμετρία:

 

Ερατοσθένης

Σημείο-Ευθύγραμμο τμήμα-Ευθεία-Ημιευθεία-Επίπεδο(1ο φύλλο εργασίας) (1332)

Γωνία-Μέτρηση-Απόσταση σημείων-Πρόσθεση-Αφαίρεση τμημάτων(2ο φύλλο εργασίας) (1252)

Πρόσθεση-αφαίρεση ευθύγραμμων τμημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Α ομάδα) (890)

Πρόσθεση-αφαίρεση ευθύγραμμων τμημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Β ομάδα) (781)

Μέτρηση γωνιών-Διχοτόμος-Είδη γωνιών-Κάθετες ευθείες (3ο φύλλο εργασίας) (1576)

Εφεξής-Διαδοχικές-Παραπληρωματικές-Συμπληρωματικές-Κατακορυφήν Γωνίες (4ο φύλλο εργασίας) (2028)

Παραπληρωματικές-Συμπληρωματικές-Κατακορυφήν γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1627)

Παραπληρωματικές-Συμπληρωματικές-Κατακορυφήν γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1360)

Θέσεις ευθειών στο επίπεδο-Απόσταση σημείου από ευθεία-Απόσταση παραλλήλων (5ο φύλλο εργασίας) (1059)

Συμμετρία ως προς άξονα-Άξονας συμμετρίας-Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος (6ο φύλλο εργασίας) (1314)

Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1437)

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων-Άθροισμα γωνιών τριγώνου (7ο φύλλο εργασίας) (1421)