Α Γυμνασίου

Σημειώσεις Α’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2016-2017 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο Μαθηματικών (3403 downloads)

 

 

Άλγεβρα:

 

Ευκλείδεια διαίρεση (1ο φύλλο εργασίας) (3862 downloads)

Ευκλείδεια διαίρεση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2409 downloads)

ΕΚΠ-ΜΚΔ-Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων( 2ο φύλλο εργασίας) (3343 downloads)

Χαρακτήρες διαιρετότητας-ΕΚΠ-ΜΚΔ (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (2362 downloads)

Χαρακτήρες διαιρετότητας-ΕΚΠ-ΜΚΔ (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (2047 downloads)

Η έννοια του κλάσματος (3ο φύλλο εργασίας) (4744 downloads)

Ισοδύναμα κλάσματα-Σύγκριση κλασμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (5607 downloads)

Σύγκριση κλασμάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Α ομάδα) (3811 downloads)

Σύγκριση κλασμάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Β ομάδα) (3008 downloads)

Πράξεις με κλάσματα (5ο φύλλο εργασίας) (7826 downloads)

Διαγώνισμα α΄ τετραμήνου (Σύγκριση κλασμάτων-Πράξεις κλασμάτων) (10327 downloads)

Επαναληπτικές ασκήσεις (φύλλο ασκήσεων Χριστουγέννων) (5336 downloads)

Δεκαδικοί αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας) (1823 downloads)

Εξισώσεις (7ο φύλλο εργασίας) (4130 downloads)

Εξισώσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (3051 downloads)

Εξισώσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (2453 downloads)

Ποσοστά (8ο φύλλο εργασίας) (2139 downloads)

Ποσοστά (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1571 downloads)

Ποσοστά (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1280 downloads)

Θετικοί-Αρνητικoί-Απόλυτη Τιμή-Πρόσθεση Ρητών (9ο φύλλο εργασίας) (2199 downloads)

Αφαίρεση ρητών αριθμών (10ο φύλλο εργασίας) (1619 downloads)

Αριθμητικές παραστάσεις (11ο φύλλο εργασίας) (3385 downloads)

 

Φύλλο επαναληπτικών ασκήσεων-Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (...για τις διακοπές του Πάσχα) (3538 downloads)

 

 

 

Γεωμετρία:

 

Ερατοσθένης

Σημείο-Ευθύγραμμο τμήμα-Ευθεία-Ημιευθεία-Επίπεδο(1ο φύλλο εργασίας) (2120 downloads)

Γωνία-Μέτρηση-Απόσταση σημείων-Πρόσθεση-Αφαίρεση τμημάτων(2ο φύλλο εργασίας) (2002 downloads)

Πρόσθεση-αφαίρεση ευθύγραμμων τμημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Α ομάδα) (1428 downloads)

Πρόσθεση-αφαίρεση ευθύγραμμων τμημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Β ομάδα) (1205 downloads)

Μέτρηση γωνιών-Διχοτόμος-Είδη γωνιών-Κάθετες ευθείες (3ο φύλλο εργασίας) (2286 downloads)

Εφεξής-Διαδοχικές-Παραπληρωματικές-Συμπληρωματικές-Κατακορυφήν Γωνίες (4ο φύλλο εργασίας) (2706 downloads)

Παραπληρωματικές-Συμπληρωματικές-Κατακορυφήν γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (2141 downloads)

Παραπληρωματικές-Συμπληρωματικές-Κατακορυφήν γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1759 downloads)

Θέσεις ευθειών στο επίπεδο-Απόσταση σημείου από ευθεία-Απόσταση παραλλήλων (5ο φύλλο εργασίας) (1377 downloads)

Συμμετρία ως προς άξονα-Άξονας συμμετρίας-Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος (6ο φύλλο εργασίας) (1561 downloads)

Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1665 downloads)

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων-Άθροισμα γωνιών τριγώνου (7ο φύλλο εργασίας) (1711 downloads)