Γρίφοι-Μαθηματικά παιχνίδια

Μαθηματικό Παιχνίδι:

Παίζουν δύο παίκτες, ο ένας αντίπαλος του άλλου.
Ο πρώτος θα λέει τρεις αριθμούς.
Αυτοί θα αντιστοιχούν στους συντελεστές μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης της μορφής
αx2 + βx + γ = 0.
Ο δεύτερος θα πρέπει να τοποθετήσει αυτούς τους αριθμούς όπως θέλει στις θέσεις των α, β και γ.
Αν η εξίσωση που θα προκύψει έχει δύο διαφορετικές ρίζες κερδίζει ο πρώτος παίκτης,
αλλιώς κερδίζει ο δεύτερος!

1) Μπορεί ο πρώτος παίκτης να καταστρώσει κάποια στρατηγική νίκης;

2) Αν ο πρώτος παίκτης κερδίζει εφόσον η εξίσωση που θα προκύψει

έχει 2 διαφορετικές ρητές ρίζες, τότε μπορεί να καταστρώσει κάποια στρατηγική νίκης;