Γ Γυμνασίου

Σημειώσεις Γ’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2019-2020 (Γυμνάσιο Θήρας)

Μένουμε Σπίτι…και κάνουμε Μαθηματικά!

Τις λύσεις των φύλλων εργασίας “Μένουμε Σπίτι” μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail: katsipis@gmail.com

"Μένουμε Σπίτι" (1o φύλλο εργασίας, Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων) (4826 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 1ου φύλλου εργασίας) (1361 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (2ο φύλλο εργασίας, Ισότητα Τριγώνων) (3115 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 2ου φύλλου εργασίας) (1012 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (3ο φύλλο εργασίας, Παραγοντοποίηση) (4222 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 3ου φύλλου εργασίας) (1060 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (4ο φύλλο εργασίας, Αξιοσημείωτες Ταυτότητες) (3737 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 4ου φύλλου εργασίας) (898 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (5o φύλλο εργασίας, Θεώρημα του Θαλή) (2310 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 5ου φύλλου εργασίας) (680 downloads)
 Online Test (Αξιοσημείωτες ταυτότητες)
"Μένουμε Σπίτι" (Επαναληπτικό φύλλο ασκήσεων για τις διακοπές του Πάσχα) (2606 downloads)

Οι ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου ασκήσεων συζητήθηκαν στα τηλεμαθήματα των προηγούμενων εβδομάδων (22/4-30/4).

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια άσκηση να μου στείλετε στο e-mail: katsipis@gmail.com.

“Μένουμε Σπίτι” (6o φύλλο εργασίας, Εξίσωση Δευτέρου Βαθμού) (3864 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 6ου φύλλου εργασίας) (614 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (7o φύλλο εργασίας, Εξίσωση Δευτέρου Βαθμού-Προβλήματα) (1636 downloads)

Μένουμε Ασφαλείς…και κάνουμε Μαθηματικά!

“Μένουμε Ασφαλείς” (8o φύλλο εργασίας, Ανισώσεις πρώτου βαθμού) (1253 downloads)
“Μένουμε Ασφαλείς” (9o φύλλο εργασίας, Η Έννοια της Γραμμικής Εξίσωσης) (1021 downloads)

 

Άλγεβρα:

 

Πράξεις Πραγματικών Αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (2846 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (2834 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2213 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα Πραγματικού Αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2566 downloads)

 “Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με Μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (3064 downloads)

Πράξεις με Mονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2062 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με Πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (3716 downloads)

Πολλαπλασιασμός Πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2576 downloads)

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (4466 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες) (3893 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2774 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (2755 downloads)

Επανάληψη στην Παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (2196 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1589 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1238 downloads)

Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (2235 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων (9ο φύλλο εργασίας) (1693 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1300 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (1946 downloads)

Κύρια-Δευτερεύοντα Στοιχεία Τριγώνου ( κατ' οίκον γραπτή εργασία) (1297 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (2868 downloads)

Ασκήσεις Ισότητας Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (2514 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1484 downloads)

Ισότητα Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1759 downloads)

Θεώρημα του Θαλή (4ο φύλλο εργασίας) (1596 downloads)

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (2059 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (1656 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία_τμήματα Γ1, Γ2) (1456 downloads)

“Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (1883 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1339 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (2256 downloads)

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (3514 downloads)

Ταυτότητες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2609 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (2826 downloads)

Επαναληπτικές ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (1904 downloads)

Επανάληψη στην παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (1450 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα Α) (1883 downloads)

Διαγώνισμα Α΄τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα β) (1395 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (1745 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-πρόσθεση-αφαίρεση (9ο φύλλο εργασίας) (1577 downloads)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (3546 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα A) (2454 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (2004 downloads)

Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού (11ο φύλλο εργασίας) (1634 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ' έναν άγνωστο (12ο φύλλο εργασίας) (1889 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1153 downloads)

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (13ο φύλλο εργασίας) (1434 downloads)

Η έννοια του γραμμικού συστήματος - Γραφική επίλυση (14ο φύλλο εργασίας) (1621 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (2738 downloads)

 

Προτεινόμενο (ενδεικτικό) Διαγώνισμα- Μαθηματικά Γ Γυμνασίου (2560 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (1352 downloads)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (1816 downloads)

Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (1197 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Γ2) (1554 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήματα Γ1, Γ3, Γ4) (1432 downloads)

Το θεώρημα του Θαλή (4ο φύλλο εργασίας) (1453 downloads)

Ομοιότητα τριγώνων (5ο φύλλο εργασίας) (1906 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος