Γ Γυμνασίου

Σημειώσεις Γ’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2019-2020 (Γυμνάσιο Θήρας)

Μένουμε Σπίτι…και κάνουμε Μαθηματικά!

Τις λύσεις των φύλλων εργασίας “Μένουμε Σπίτι” μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail: katsipis@gmail.com

"Μένουμε Σπίτι" (1o φύλλο εργασίας, Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων) (5057 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 1ου φύλλου εργασίας) (1430 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (2ο φύλλο εργασίας, Ισότητα Τριγώνων) (3406 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 2ου φύλλου εργασίας) (1096 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (3ο φύλλο εργασίας, Παραγοντοποίηση) (4539 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 3ου φύλλου εργασίας) (1146 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (4ο φύλλο εργασίας, Αξιοσημείωτες Ταυτότητες) (3977 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 4ου φύλλου εργασίας) (982 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (5o φύλλο εργασίας, Θεώρημα του Θαλή) (2819 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 5ου φύλλου εργασίας) (795 downloads)
 Online Test (Αξιοσημείωτες ταυτότητες)
"Μένουμε Σπίτι" (Επαναληπτικό φύλλο ασκήσεων για τις διακοπές του Πάσχα) (2873 downloads)

Οι ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου ασκήσεων συζητήθηκαν στα τηλεμαθήματα των προηγούμενων εβδομάδων (22/4-30/4).

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια άσκηση να μου στείλετε στο e-mail: katsipis@gmail.com.

“Μένουμε Σπίτι” (6o φύλλο εργασίας, Εξίσωση Δευτέρου Βαθμού) (4324 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 6ου φύλλου εργασίας) (702 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (7o φύλλο εργασίας, Εξίσωση Δευτέρου Βαθμού-Προβλήματα) (1922 downloads)

Μένουμε Ασφαλείς…και κάνουμε Μαθηματικά!

“Μένουμε Ασφαλείς” (8o φύλλο εργασίας, Ανισώσεις πρώτου βαθμού) (1487 downloads)
“Μένουμε Ασφαλείς” (9o φύλλο εργασίας, Η Έννοια της Γραμμικής Εξίσωσης) (1231 downloads)

 

Άλγεβρα:

 

Πράξεις Πραγματικών Αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (2909 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (2902 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2267 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα Πραγματικού Αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2637 downloads)

 “Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με Μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (3131 downloads)

Πράξεις με Mονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2111 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με Πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (3820 downloads)

Πολλαπλασιασμός Πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2644 downloads)

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (4659 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες) (4165 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (3143 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (3122 downloads)

Επανάληψη στην Παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (2540 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1877 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1491 downloads)

Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (2655 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων (9ο φύλλο εργασίας) (2045 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1600 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (2142 downloads)

Κύρια-Δευτερεύοντα Στοιχεία Τριγώνου ( κατ' οίκον γραπτή εργασία) (1417 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (3174 downloads)

Ασκήσεις Ισότητας Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (2840 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1752 downloads)

Ισότητα Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2075 downloads)

Θεώρημα του Θαλή (4ο φύλλο εργασίας) (2012 downloads)

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (2105 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (1699 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία_τμήματα Γ1, Γ2) (1494 downloads)

“Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (1924 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1376 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (2298 downloads)

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (3587 downloads)

Ταυτότητες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2683 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (2916 downloads)

Επαναληπτικές ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2039 downloads)

Επανάληψη στην παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (1537 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα Α) (2016 downloads)

Διαγώνισμα Α΄τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα β) (1521 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (1873 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-πρόσθεση-αφαίρεση (9ο φύλλο εργασίας) (1718 downloads)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (4129 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα A) (2843 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (2302 downloads)

Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού (11ο φύλλο εργασίας) (1936 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ' έναν άγνωστο (12ο φύλλο εργασίας) (2210 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1389 downloads)

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (13ο φύλλο εργασίας) (1658 downloads)

Η έννοια του γραμμικού συστήματος - Γραφική επίλυση (14ο φύλλο εργασίας) (1904 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (3257 downloads)

 

Προτεινόμενο (ενδεικτικό) Διαγώνισμα- Μαθηματικά Γ Γυμνασίου (2913 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (1414 downloads)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (1922 downloads)

Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (1309 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Γ2) (1684 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήματα Γ1, Γ3, Γ4) (1578 downloads)

Το θεώρημα του Θαλή (4ο φύλλο εργασίας) (1648 downloads)

Ομοιότητα τριγώνων (5ο φύλλο εργασίας) (2267 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος