Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2023-2024 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (473 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (337 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test, σχ. έτος 2023-2024)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (416 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (192 downloads)

Μέθοδοι Απόδειξης-Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (168 downloads)

Μέθοδοι Απόδειξης-Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-Απαντήσεις, σχ. έτος 2023-2024) (220 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (446 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Εργασία, σχ. έτος 2023-2024) (239 downloads)

Διαστήματα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (153 downloads)

Διαστήματα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-απαντήσεις, σχ. έτος 2023-2024) (181 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (281 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (362 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες: Απόλυτη Τιμή-Τετραγωνική ρίζα, σχ. έτος 2023-2024) (347 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων, σχ. έτος 2023-2024) (302 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (219 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (93 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (231 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (168 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (142 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (10ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (153 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (11o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (322 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (177 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

  Αριθμητική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (184 downloads)

  Γεωμετρική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (117 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 5.2-5.3-Αριθμητικ΄ή-Γεωμετρική Πρόοδος) (105 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (121 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (172 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (318 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

  Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Σχ. Έτος 2023-2024 (375 downloads)

  Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (322 downloads)

  1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (261 downloads)

  1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (260 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (254 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (171 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (215 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (146 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (114 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α’ Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (174 downloads)

  Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (248 downloads)

  Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6, σχ. έτος 2023-2024) (2320 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (190 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.7, 3.10-3.12 και 3.14-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων, σχ. έτος 2023-2024) (263 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (97 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (161 downloads)

Τέμνουσα Δύο Ευθειών-Ευκλείδειο Αίτημα-Κατασκευή Παράλληλης Ευθείας-Γωνίες με Πλευρές Παράλληλες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (147 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (10o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (131 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (11ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (130 downloads)

Παραλληλόγραμμα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (216 downloads)

  Είδη Παραλληλογράμμων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας, σχ έτος 2023-2024) (148 downloads)

  Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (115 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (49 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Ενότητες 5.1-5.9, σχ. έτος 2023-2024) (83 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.9 (16ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (358 downloads)

 

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (927 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (3956 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (886 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (681 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (932 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (624 downloads)

Διαστήματα-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (499 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (1110 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (615 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 2.3-2.4-Απόλυτη Τιμή-Ρίζες) (3546 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (540 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας) (530 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (281 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (618 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (429 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (470 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (10ο φύλλο εργασίας) (375 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (11o φύλλο εργασίας) (491 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 4.1-4.2-Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Ανισώσεις 2ου Βαθμού) (587 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (311 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (420 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας) (362 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας) (317 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου (780 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας) (1114 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (722 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας) (710 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (568 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (424 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (424 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (709 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6) (952 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (431 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας) (426 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.15-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (370 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (248 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (459 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (205 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (10o φύλλο εργασίας) (239 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (254 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (11ο φύλλο εργασίας) (296 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο-Παράλληλες Ευθείες) (431 downloads)

Παραλληλόγραμμα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (518 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας) (316 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας) (343 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.6 (15ο φύλλο εργασίας) (357 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας) (187 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα- Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (235 downloads)

Τραπέζιο-Γεωμετρία Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας) (178 downloads)

 Επανάληψη 5ου κεφαλαίου, Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία (Άλγεβρα Α' Λυκείου) (1960 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (627 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (1030 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (680 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (629 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (1053 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (645 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (983 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (663 downloads)

Επανάληψη -Οι Πραγματικοί Αριθμοί Μέχρι Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (870 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ρίζες Πραγματικών Αριθμών, ενότητα 2.4) (684 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (483 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (282 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (455 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (462 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (345 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (478 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (314 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (507 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Αριθμητική-Γεωμετρική Πρόοδος, ενότητες 5.2-5.3) (364 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (392 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (347 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία (Γεωμετρία Α' Λυκείου) (870 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1569 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1819 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (1007 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (715 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (799 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (565 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (917 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α Λυκείου (Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων) (1467 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (551 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (460 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.14 (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (642 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (306 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (475 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (221 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (328 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (337 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (390 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο, Παράλληλες Ευθείες) (526 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (490 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (518 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (428 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (15ο φύλλο εργασίας) (272 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.8 (16ο φύλλο εργασίας) (788 downloads)

Τραπέζιο (17ο φύλλο εργασίας) (267 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (1060 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (819 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (935 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (606 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (460 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (914 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (1252 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (932 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (870 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (746 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test) 

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (850 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (645 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (572 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (757 downloads)

 Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (426 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (379 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (254 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (13ο φύλλο εργασίας, ενότητες 2.1 έως και 5.3) (625 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (484 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (407 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (438 downloads)

 

Γεωμετρία:

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1205 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (948 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (975 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (770 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1187 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (691 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (714 downloads)

Επανάληψη 3ου Κεφαλαίου-Τρίγωνα (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (884 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (644 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (437 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (531 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (504 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (266 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (615 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (578 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (525 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (15ο φύλλο εργασίας, ενότητες 3.1 έως και 5.6) (490 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (16ο φύλλο εργασίας) (280 downloads)

Εφαρμογές στα Τρίγωνα-Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητα Ορθογωνίου Τριγώνου (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (394 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (7978 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (4192 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (6283 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (18572 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (8012 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (18015 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (12660 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (4770 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (3585 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (3638 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1815 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (2556 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (2858 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (2876 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (8235 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1539 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (4117 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4951 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (8639 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (3169 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (5095 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (5126 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (3216 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (3147 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (3398 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (2880 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (2255 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (5010 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (4228 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1848 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2802 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9984 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (3666 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (10165 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (2001 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1731 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1702 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (3224 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1933 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2704 downloads)