Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2023-2024 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (249 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (218 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test, σχ. έτος 2023-2024)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (285 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (105 downloads)

Μέθοδοι Απόδειξης-Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (69 downloads)

Μέθοδοι Απόδειξης-Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-Απαντήσεις, σχ. έτος 2023-2024) (126 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (284 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Εργασία, σχ. έτος 2023-2024) (137 downloads)

Διαστήματα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (65 downloads)

Διαστήματα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-απαντήσεις, σχ. έτος 2023-2024) (72 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (25 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (40 downloads)

 

Γεωμετρία:

  Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Σχ. Έτος 2023-2024 (214 downloads)

  Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (204 downloads)

  1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (152 downloads)

  1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (158 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (160 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (83 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (133 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (23 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (3 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α’ Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (5 downloads)

  Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (41 downloads)

 

 

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (879 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (3907 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (839 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (640 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (889 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (566 downloads)

Διαστήματα-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (456 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (1050 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (556 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 2.3-2.4-Απόλυτη Τιμή-Ρίζες) (3084 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (368 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας) (295 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (135 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (321 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (205 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (216 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (10ο φύλλο εργασίας) (179 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (11o φύλλο εργασίας) (250 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 4.1-4.2-Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Ανισώσεις 2ου Βαθμού) (226 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (174 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (255 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας) (157 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας) (137 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου (725 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας) (1073 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (674 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας) (668 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (528 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (378 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (375 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (648 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6) (799 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (330 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας) (321 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.15-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (230 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (155 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (320 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (128 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (10o φύλλο εργασίας) (117 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (127 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (11ο φύλλο εργασίας) (139 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο-Παράλληλες Ευθείες) (215 downloads)

Παραλληλόγραμμα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (335 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας) (91 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας) (193 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.6 (15ο φύλλο εργασίας) (232 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας) (82 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα- Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (72 downloads)

Τραπέζιο-Γεωμετρία Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας) (86 downloads)

 Επανάληψη 5ου κεφαλαίου, Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία (Άλγεβρα Α' Λυκείου) (1848 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (587 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (979 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (645 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (591 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (1008 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (605 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (940 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (613 downloads)

Επανάληψη -Οι Πραγματικοί Αριθμοί Μέχρι Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (817 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ρίζες Πραγματικών Αριθμών, ενότητα 2.4) (613 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (419 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (241 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (399 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (401 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (300 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (399 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (256 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (448 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Αριθμητική-Γεωμετρική Πρόοδος, ενότητες 5.2-5.3) (271 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (332 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (277 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία (Γεωμετρία Α' Λυκείου) (827 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1527 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1780 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (969 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (675 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (761 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (522 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (874 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α Λυκείου (Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων) (1393 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (503 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (418 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.14 (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (592 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (251 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (431 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (185 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (281 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (297 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (347 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο, Παράλληλες Ευθείες) (456 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (436 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (454 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (368 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (15ο φύλλο εργασίας) (222 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.8 (16ο φύλλο εργασίας) (649 downloads)

Τραπέζιο (17ο φύλλο εργασίας) (211 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (1020 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (777 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (895 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (568 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (420 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (877 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (1207 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (873 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (793 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (689 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test) 

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (793 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (586 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (527 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (688 downloads)

 Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (362 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (329 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (196 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (13ο φύλλο εργασίας, ενότητες 2.1 έως και 5.3) (562 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (429 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (348 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (364 downloads)

 

Γεωμετρία:

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1164 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (906 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (933 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (730 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1146 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (650 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (665 downloads)

Επανάληψη 3ου Κεφαλαίου-Τρίγωνα (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (820 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (606 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (398 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (489 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (456 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (226 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (566 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (508 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (480 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (15ο φύλλο εργασίας, ενότητες 3.1 έως και 5.6) (444 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (16ο φύλλο εργασίας) (234 downloads)

Εφαρμογές στα Τρίγωνα-Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητα Ορθογωνίου Τριγώνου (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (328 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (7927 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (4136 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (6246 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (18531 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (7976 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (17955 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (12611 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (4729 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (3538 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (3596 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1776 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (2510 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (2815 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (2839 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (8186 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1494 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (4069 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4887 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (8599 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (3131 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (5045 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (5071 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (3164 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (3108 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (3353 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (2833 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (2203 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (4965 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (4143 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1803 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2705 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9943 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (3613 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (10117 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1963 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1689 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1654 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (3166 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1883 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2645 downloads)