Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2023-2024 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (429 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (313 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test, σχ. έτος 2023-2024)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (387 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (174 downloads)

Μέθοδοι Απόδειξης-Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (148 downloads)

Μέθοδοι Απόδειξης-Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-Απαντήσεις, σχ. έτος 2023-2024) (199 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (427 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Εργασία, σχ. έτος 2023-2024) (221 downloads)

Διαστήματα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (141 downloads)

Διαστήματα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-απαντήσεις, σχ. έτος 2023-2024) (163 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (259 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (340 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες: Απόλυτη Τιμή-Τετραγωνική ρίζα, σχ. έτος 2023-2024) (332 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων, σχ. έτος 2023-2024) (284 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (208 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (80 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (213 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (153 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (127 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (10ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (141 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (11o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (309 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (163 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

  Αριθμητική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (171 downloads)

  Γεωμετρική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (103 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 5.2-5.3-Αριθμητικ΄ή-Γεωμετρική Πρόοδος) (92 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (107 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (152 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (241 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

  Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Σχ. Έτος 2023-2024 (347 downloads)

  Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (300 downloads)

  1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (249 downloads)

  1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (247 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (235 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (160 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (205 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (130 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (102 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α’ Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (163 downloads)

  Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (232 downloads)

  Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6, σχ. έτος 2023-2024) (2051 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (172 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.7, 3.10-3.12 και 3.14-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων, σχ. έτος 2023-2024) (229 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (85 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (147 downloads)

Τέμνουσα Δύο Ευθειών-Ευκλείδειο Αίτημα-Κατασκευή Παράλληλης Ευθείας-Γωνίες με Πλευρές Παράλληλες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (135 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (10o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (113 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (11ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (115 downloads)

Παραλληλόγραμμα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (195 downloads)

  Είδη Παραλληλογράμμων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας, σχ έτος 2023-2024) (120 downloads)

  Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (96 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (17 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Ενότητες 5.1-5.9, σχ. έτος 2023-2024) (42 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.9 (16ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (211 downloads)

 

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (919 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (3946 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (877 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (673 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (923 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (616 downloads)

Διαστήματα-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (490 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (1101 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (607 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 2.3-2.4-Απόλυτη Τιμή-Ρίζες) (3518 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (532 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας) (522 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (273 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (610 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (421 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (462 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (10ο φύλλο εργασίας) (364 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (11o φύλλο εργασίας) (483 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 4.1-4.2-Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Ανισώσεις 2ου Βαθμού) (576 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (303 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (409 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας) (353 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας) (305 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου (765 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας) (1105 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (712 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας) (700 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (557 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (415 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (416 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (699 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6) (942 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (421 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας) (417 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.15-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (361 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (239 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (450 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (194 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (10o φύλλο εργασίας) (228 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (244 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (11ο φύλλο εργασίας) (286 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο-Παράλληλες Ευθείες) (422 downloads)

Παραλληλόγραμμα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (509 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας) (306 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας) (332 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.6 (15ο φύλλο εργασίας) (342 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας) (178 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα- Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (222 downloads)

Τραπέζιο-Γεωμετρία Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας) (163 downloads)

 Επανάληψη 5ου κεφαλαίου, Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία (Άλγεβρα Α' Λυκείου) (1950 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (618 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (1020 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (672 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (620 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (1043 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (636 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (974 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (654 downloads)

Επανάληψη -Οι Πραγματικοί Αριθμοί Μέχρι Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (861 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ρίζες Πραγματικών Αριθμών, ενότητα 2.4) (672 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (474 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (274 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (445 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (453 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (336 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (470 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (306 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (495 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Αριθμητική-Γεωμετρική Πρόοδος, ενότητες 5.2-5.3) (356 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (384 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (337 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία (Γεωμετρία Α' Λυκείου) (862 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1559 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1810 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (997 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (706 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (789 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (557 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (908 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α Λυκείου (Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων) (1458 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (543 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (451 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.14 (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (634 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (298 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (467 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (212 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (319 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (328 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (382 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο, Παράλληλες Ευθείες) (517 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (483 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (510 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (418 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (15ο φύλλο εργασίας) (262 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.8 (16ο φύλλο εργασίας) (772 downloads)

Τραπέζιο (17ο φύλλο εργασίας) (253 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (1050 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (808 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (926 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (596 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (450 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (906 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (1241 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (922 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (858 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (735 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test) 

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (841 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (635 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (563 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (748 downloads)

 Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (416 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (368 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (245 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (13ο φύλλο εργασίας, ενότητες 2.1 έως και 5.3) (611 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (474 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (395 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (427 downloads)

 

Γεωμετρία:

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1196 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (938 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (966 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (759 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1176 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (681 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (704 downloads)

Επανάληψη 3ου Κεφαλαίου-Τρίγωνα (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (875 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (636 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (427 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (521 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (494 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (257 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (605 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (570 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (516 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (15ο φύλλο εργασίας, ενότητες 3.1 έως και 5.6) (480 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (16ο φύλλο εργασίας) (271 downloads)

Εφαρμογές στα Τρίγωνα-Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητα Ορθογωνίου Τριγώνου (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (383 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (7966 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (4180 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (6274 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (18563 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (8002 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (18005 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (12651 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (4761 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (3576 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (3629 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1806 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (2547 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (2848 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (2868 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (8226 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1531 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (4106 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4935 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (8631 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (3161 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (5085 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (5116 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (3208 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (3138 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (3389 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (2870 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (2246 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (5002 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (4212 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1838 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2780 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9973 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (3656 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (10156 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1993 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1723 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1694 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (3214 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1923 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2694 downloads)