Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (384 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (261 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (314 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (283 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (314 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (156 downloads)

Διαστήματα-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (124 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (307 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (32 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου (448 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας) (677 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (338 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας) (357 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (246 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (83 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (112 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (213 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6) (87 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (25 downloads)

 

 

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία (Άλγεβρα Α' Λυκείου) (1279 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (506 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (803 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (565 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (503 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (920 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (514 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (830 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (502 downloads)

Επανάληψη -Οι Πραγματικοί Αριθμοί Μέχρι Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (591 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ρίζες Πραγματικών Αριθμών, ενότητα 2.4) (385 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (199 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (104 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (162 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (176 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (152 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (146 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (111 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (285 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Αριθμητική-Γεωμετρική Πρόοδος, ενότητες 5.2-5.3) (96 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (148 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (95 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία (Γεωμετρία Α' Λυκείου) (752 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1462 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1714 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (896 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (600 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (691 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (459 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (802 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α Λυκείου (Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων) (1241 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (432 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (325 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.14 (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (426 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (177 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (312 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (115 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (164 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (182 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (212 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο, Παράλληλες Ευθείες) (247 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (244 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (194 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (205 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (15ο φύλλο εργασίας) (123 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.8 (16ο φύλλο εργασίας) (368 downloads)

Τραπέζιο (17ο φύλλο εργασίας) (113 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (943 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (709 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (831 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (514 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (370 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (808 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (1104 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (796 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (693 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (625 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test) 

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (673 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (487 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (455 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (600 downloads)

 Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (285 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (265 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (144 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (13ο φύλλο εργασίας, ενότητες 2.1 έως και 5.3) (486 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (356 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (279 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (267 downloads)

 

Γεωμετρία:

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1104 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (855 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (869 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (666 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1086 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (601 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (602 downloads)

Επανάληψη 3ου Κεφαλαίου-Τρίγωνα (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (747 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (547 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (350 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (435 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (390 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (174 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (499 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (434 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (416 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (15ο φύλλο εργασίας, ενότητες 3.1 έως και 5.6) (346 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (16ο φύλλο εργασίας) (179 downloads)

Εφαρμογές στα Τρίγωνα-Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητα Ορθογωνίου Τριγώνου (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (258 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (7856 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (4040 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (6187 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (18474 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (7924 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (17877 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (12541 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (4678 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (3496 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (3545 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1732 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (2440 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (2754 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (2784 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (8112 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1447 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (4001 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4795 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (8543 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (3073 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (4987 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (4962 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (3097 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (3052 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (3289 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (2765 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (2137 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (4917 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (4043 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1736 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2619 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9892 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (3534 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (10069 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1914 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1633 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1608 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (3093 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1822 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2551 downloads)