Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (512 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (280 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (361 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (313 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (405 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (234 downloads)

Διαστήματα-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (196 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (491 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (269 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 2.3-2.4-Απόλυτη Τιμή-Ρίζες) (1424 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (142 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας) (106 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου (507 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας) (785 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (443 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας) (469 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (345 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (194 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (208 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (377 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6) (388 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (178 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας) (175 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.15-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (90 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (39 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (64 downloads)

 

 

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία (Άλγεβρα Α' Λυκείου) (1507 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (519 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (821 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (580 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (522 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (939 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (530 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (868 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (560 downloads)

Επανάληψη -Οι Πραγματικοί Αριθμοί Μέχρι Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (751 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ρίζες Πραγματικών Αριθμών, ενότητα 2.4) (525 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (355 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (178 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (300 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (296 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (189 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (178 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (125 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (304 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Αριθμητική-Γεωμετρική Πρόοδος, ενότητες 5.2-5.3) (110 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (159 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (106 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία (Γεωμετρία Α' Λυκείου) (767 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1475 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1727 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (910 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (613 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (707 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (471 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (823 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α Λυκείου (Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων) (1300 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (455 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (372 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.14 (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (543 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (201 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (360 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (132 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (194 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (207 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (256 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο, Παράλληλες Ευθείες) (284 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (272 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (229 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (226 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (15ο φύλλο εργασίας) (133 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.8 (16ο φύλλο εργασίας) (391 downloads)

Τραπέζιο (17ο φύλλο εργασίας) (127 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (952 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (712 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (838 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (517 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (374 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (815 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (1131 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (810 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (739 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (645 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test) 

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (687 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (507 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (464 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (611 downloads)

 Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (289 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (273 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (148 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (13ο φύλλο εργασίας, ενότητες 2.1 έως και 5.3) (491 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (360 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (282 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (271 downloads)

 

Γεωμετρία:

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1111 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (863 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (880 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (676 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1096 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (607 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (613 downloads)

Επανάληψη 3ου Κεφαλαίου-Τρίγωνα (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (768 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (556 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (357 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (444 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (400 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (179 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (509 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (441 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (425 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (15ο φύλλο εργασίας, ενότητες 3.1 έως και 5.6) (374 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (16ο φύλλο εργασίας) (183 downloads)

Εφαρμογές στα Τρίγωνα-Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητα Ορθογωνίου Τριγώνου (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (264 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (7865 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (4060 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (6192 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (18483 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (7929 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (17897 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (12557 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (4690 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (3501 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (3550 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1739 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (2447 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (2758 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (2790 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (8120 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1451 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (4010 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4801 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (8549 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (3081 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (5002 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (5008 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (3121 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (3063 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (3299 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (2776 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (2141 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (4921 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (4053 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1741 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2622 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9903 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (3553 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (10075 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1920 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1638 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1611 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (3102 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1833 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2562 downloads)