Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2023-2024 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (346 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (259 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test, σχ. έτος 2023-2024)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (345 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (144 downloads)

Μέθοδοι Απόδειξης-Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (120 downloads)

Μέθοδοι Απόδειξης-Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-Απαντήσεις, σχ. έτος 2023-2024) (168 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (390 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Εργασία, σχ. έτος 2023-2024) (196 downloads)

Διαστήματα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (114 downloads)

Διαστήματα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-απαντήσεις, σχ. έτος 2023-2024) (126 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (212 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (284 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες: Απόλυτη Τιμή-Τετραγωνική ρίζα, σχ. έτος 2023-2024) (287 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων, σχ. έτος 2023-2024) (238 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (156 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (40 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (122 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (65 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (32 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (10ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (21 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (11o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (35 downloads)

 

Γεωμετρία:

  Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Σχ. Έτος 2023-2024 (302 downloads)

  Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (267 downloads)

  1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (223 downloads)

  1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (218 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (207 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (140 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (180 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (98 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (78 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α’ Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (136 downloads)

  Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (195 downloads)

  Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6, σχ. έτος 2023-2024) (1356 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (135 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.7, 3.10-3.12 και 3.14-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων, σχ. έτος 2023-2024) (175 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (46 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (83 downloads)

Τέμνουσα Δύο Ευθειών-Ευκλείδειο Αίτημα-Κατασκευή Παράλληλης Ευθείας-Γωνίες με Πλευρές Παράλληλες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (77 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (10o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (13 downloads)

 

 

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (894 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (3920 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (856 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (652 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (901 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (595 downloads)

Διαστήματα-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (470 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (1080 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (587 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 2.3-2.4-Απόλυτη Τιμή-Ρίζες) (3349 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (511 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας) (484 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (253 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (583 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (389 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (419 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (10ο φύλλο εργασίας) (311 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (11o φύλλο εργασίας) (429 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 4.1-4.2-Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Ανισώσεις 2ου Βαθμού) (408 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (214 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (285 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας) (184 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας) (161 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου (742 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας) (1084 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (689 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας) (679 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (540 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (394 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (394 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (678 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6) (919 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (400 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας) (389 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.15-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (342 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (215 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (427 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (174 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (10o φύλλο εργασίας) (202 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (198 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (11ο φύλλο εργασίας) (240 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο-Παράλληλες Ευθείες) (338 downloads)

Παραλληλόγραμμα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (404 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας) (154 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας) (228 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.6 (15ο φύλλο εργασίας) (254 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας) (103 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα- Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (97 downloads)

Τραπέζιο-Γεωμετρία Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας) (102 downloads)

 Επανάληψη 5ου κεφαλαίου, Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία (Άλγεβρα Α' Λυκείου) (1902 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (597 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (997 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (654 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (600 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (1020 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (615 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (955 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (625 downloads)

Επανάληψη -Οι Πραγματικοί Αριθμοί Μέχρι Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (841 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ρίζες Πραγματικών Αριθμών, ενότητα 2.4) (652 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (452 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (254 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (425 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (430 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (314 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (426 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (266 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (463 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Αριθμητική-Γεωμετρική Πρόοδος, ενότητες 5.2-5.3) (288 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (341 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (286 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία (Γεωμετρία Α' Λυκείου) (844 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1539 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1790 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (978 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (685 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (770 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (534 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (889 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α Λυκείου (Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων) (1440 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (521 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (429 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.14 (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (613 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (276 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (447 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (193 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (297 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (309 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (361 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο, Παράλληλες Ευθείες) (481 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (453 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (467 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (381 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (15ο φύλλο εργασίας) (235 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.8 (16ο φύλλο εργασίας) (663 downloads)

Τραπέζιο (17ο φύλλο εργασίας) (224 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (1031 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (788 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (906 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (577 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (431 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (888 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (1223 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (904 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (836 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (718 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test) 

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (817 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (612 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (546 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (715 downloads)

 Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (374 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (338 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (208 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (13ο φύλλο εργασίας, ενότητες 2.1 έως και 5.3) (576 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (439 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (358 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (376 downloads)

 

Γεωμετρία:

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1174 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (917 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (946 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (741 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1160 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (663 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (685 downloads)

Επανάληψη 3ου Κεφαλαίου-Τρίγωνα (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (858 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (616 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (408 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (502 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (472 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (237 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (580 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (521 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (491 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (15ο φύλλο εργασίας, ενότητες 3.1 έως και 5.6) (453 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (16ο φύλλο εργασίας) (242 downloads)

Εφαρμογές στα Τρίγωνα-Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητα Ορθογωνίου Τριγώνου (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (337 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (7941 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (4147 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (6256 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (18541 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (7986 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (17986 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (12636 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (4739 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (3558 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (3608 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1783 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (2520 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (2824 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (2847 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (8193 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1504 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (4078 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4897 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (8610 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (3141 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (5061 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (5096 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (3189 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (3120 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (3368 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (2843 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (2217 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (4975 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (4157 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1810 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2723 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9952 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (3634 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (10130 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1973 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1698 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1663 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (3178 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1895 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2658 downloads)