Β Γυμνασίου

Σημειώσεις Β‘ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2019-2020 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Μένουμε Σπίτι…και κάνουμε Μαθηματικά!

Τις λύσεις των φύλλων εργασίας “Μένουμε Σπίτι” μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail: katsipis@gmail.com

"Μένουμε Σπίτι" (1ο φύλλο εργασίας, Εγγεγραμμένες Γωνίες) (5385 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 1ου φύλλου εργασίας) (1866 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (2ο φύλλο εργασίας, Προβλήματα Εξισώσεων) (4376 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 2ου φύλλου εργασίας) (1570 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (3ο φύλλο εργασίας, Εξισώσεις α' Βαθμού) (5510 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 3ου φύλλου εργασίας) (1453 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (4o φύλλο εργασίας, Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού-Άρρητοι-Πραγματικοί-Προβλήματα) (6055 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 4ου φύλλου εργασίας) (1239 downloads)
 Online Test (Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού)
"Μένουμε Σπίτι" (5o φύλλο εργασίας, Καρτεσιανές Συντεταγμένες-Εμβαδά-Πυθαγόρειο) (3964 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 5ου φύλλου εργασίας) (1080 downloads)
 Online Test (Η έννοια της μεταβλητής-Εξισώσεις α’ βαθμού)
"Μένουμε Σπίτι" (Επαναληπτικό φύλλο ασκήσεων για τις διακοπές του Πάσχα) (3289 downloads)

Οι ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου ασκήσεων συζητήθηκαν στα τηλεμαθήματα των προηγούμενων εβδομάδων (22/4-30/4).

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια άσκηση να μου στείλετε στο e-mail: katsipis@gmail.com.

Τεστ γνώσεων  (Online Test, Κανονικά πολύγωνα)
“Μένουμε Σπίτι” (6o φύλλο εργασίας, Κανονικά Πολύγωνα) (2212 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 6ου φύλλου εργασίας) (718 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (7o φύλλο εργασίας, Μήκος Κύκλου) (1609 downloads)

 

Μένουμε Ασφαλείς…και κάνουμε Μαθηματικά!

 

“Μένουμε Ασφαλείς” (8o φύλλο εργασίας, Η Συνάρτηση y=αx) (2391 downloads)
“Μένουμε Ασφαλείς” (9o φύλλο εργασίας, Η Συνάρτηση y=αx+β) (2148 downloads)

 

 

Άλγεβρα:

Επανάληψη-Πράξεις Ρητών Αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (5204 downloads)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (5063 downloads)

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3660 downloads)

Η Έννοια της Μεταβλητής (3ο φύλλο εργασίας) (2968 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2545 downloads)

Εξίσωση α΄ Βαθμού (4ο φύλλο εργασίας) (5456 downloads)

Εξίσωση α' Βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3737 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (5ο φύλλο εργασίας) (3084 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού (6ο φύλλο εργασίας) (4586 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (3904 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Πραγματικοί Αριθμοί (7ο φύλλο εργασίας) (2107 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Πραγματικοί Αριθμοί-Προβλήματα (8ο φύλλο εργασίας) (1754 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Προβλήματα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1275 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (3608 downloads)

Καρτεσιανές Συντεταγμένες-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (10ο φύλλο εργασίας) (3473 downloads)

Καρτεσιανές Συντεταγμένες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2166 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (6108 downloads)

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων ( κατ' οίκον γραπτή εργασία) (3598 downloads)

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3304 downloads)

Πυθαγόρειο Θεώρημα (2ο φύλλο εργασίας) (6157 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα, ομάδα Α) (4048 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα, ομάδα Β) (2757 downloads)

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας (3ο φύλλο εργασίας) (5203 downloads)

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3338 downloads)

Εγγεγραμμένες Γωνίες-Κανονικά Πολύγωνα (4ο φύλλο εργασίας) (4012 downloads)

Εγγεγραμμένες Γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2240 downloads)

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 Τα φύλλα εργασίας στην πρόσθεση και αφαίρεση ρητών βρίσκονται στον φάκελο της Α Γυμνασίου.
 

Δυνάμεις ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (2999 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (5282 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1713 downloads)

 

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

 

Η έννοια της μεταβλητής (2ο φύλλο εργασίας) (1760 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1723 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1382 downloads)

Εξισώσεις α' βαθμού (3ο φύλλο εργασίας) (3498 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2731 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (4ο φύλλο εργασίας) (1709 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Εξισώσεις α΄ βαθμού) (3057 downloads)

Τετραγωνική ρίζα (5ο φύλλο εργασίας) (2467 downloads)

Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας) (1326 downloads)

Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί-Προβλήματα (7ο φύλλο εργασίας) (1154 downloads)

Η έννοια της συνάρτησης (8ο φύλλο εργασίας) (2487 downloads)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (2049 downloads)

Η συνάρτηση y=αx (10ο φύλλο εργασίας) (3002 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (4581 downloads)

Προτεινόμενο (ενδεικτικό) Διαγώνισμα-Μαθηματικά Β Γυμνασίου (3317 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (4845 downloads)

Εμβαδά-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (3448 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2293 downloads)

Πυθαγόρειο θεώρημα (3ο φύλλο εργασίας) (3530 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (4ο φύλλο εργασίας) (3373 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2230 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες-Κανονικά πολύγωνα (5ο φύλλο εργασίας) (2852 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1954 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Πυθαγόρας ο Σάμιος