Β Γυμνασίου

Σημειώσεις Β‘ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2019-2020 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Μένουμε Σπίτι…και κάνουμε Μαθηματικά!

Τις λύσεις των φύλλων εργασίας “Μένουμε Σπίτι” μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail: katsipis@gmail.com

"Μένουμε Σπίτι" (1ο φύλλο εργασίας, Εγγεγραμμένες Γωνίες) (4508 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 1ου φύλλου εργασίας) (1581 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (2ο φύλλο εργασίας, Προβλήματα Εξισώσεων) (3808 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 2ου φύλλου εργασίας) (1326 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (3ο φύλλο εργασίας, Εξισώσεις α' Βαθμού) (4814 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 3ου φύλλου εργασίας) (1211 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (4o φύλλο εργασίας, Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού-Άρρητοι-Πραγματικοί-Προβλήματα) (5410 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 4ου φύλλου εργασίας) (1044 downloads)
 Online Test (Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού)
"Μένουμε Σπίτι" (5o φύλλο εργασίας, Καρτεσιανές Συντεταγμένες-Εμβαδά-Πυθαγόρειο) (3400 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 5ου φύλλου εργασίας) (882 downloads)
 Online Test (Η έννοια της μεταβλητής-Εξισώσεις α’ βαθμού)
"Μένουμε Σπίτι" (Επαναληπτικό φύλλο ασκήσεων για τις διακοπές του Πάσχα) (2633 downloads)

Οι ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου ασκήσεων συζητήθηκαν στα τηλεμαθήματα των προηγούμενων εβδομάδων (22/4-30/4).

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια άσκηση να μου στείλετε στο e-mail: katsipis@gmail.com.

Τεστ γνώσεων  (Online Test, Κανονικά πολύγωνα)
“Μένουμε Σπίτι” (6o φύλλο εργασίας, Κανονικά Πολύγωνα) (1631 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 6ου φύλλου εργασίας) (537 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (7o φύλλο εργασίας, Μήκος Κύκλου) (1157 downloads)

 

Μένουμε Ασφαλείς…και κάνουμε Μαθηματικά!

 

“Μένουμε Ασφαλείς” (8o φύλλο εργασίας, Η Συνάρτηση y=αx) (1848 downloads)
“Μένουμε Ασφαλείς” (9o φύλλο εργασίας, Η Συνάρτηση y=αx+β) (1625 downloads)

 

 

Άλγεβρα:

Επανάληψη-Πράξεις Ρητών Αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (4430 downloads)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (4247 downloads)

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3053 downloads)

Η Έννοια της Μεταβλητής (3ο φύλλο εργασίας) (2413 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2098 downloads)

Εξίσωση α΄ Βαθμού (4ο φύλλο εργασίας) (4645 downloads)

Εξίσωση α' Βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3148 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (5ο φύλλο εργασίας) (2563 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού (6ο φύλλο εργασίας) (3899 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (3316 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Πραγματικοί Αριθμοί (7ο φύλλο εργασίας) (1705 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Πραγματικοί Αριθμοί-Προβλήματα (8ο φύλλο εργασίας) (1446 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Προβλήματα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1012 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (2878 downloads)

Καρτεσιανές Συντεταγμένες-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (10ο φύλλο εργασίας) (2691 downloads)

Καρτεσιανές Συντεταγμένες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1644 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (5341 downloads)

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων ( κατ' οίκον γραπτή εργασία) (3038 downloads)

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2770 downloads)

Πυθαγόρειο Θεώρημα (2ο φύλλο εργασίας) (5374 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα, ομάδα Α) (3410 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα, ομάδα Β) (2290 downloads)

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας (3ο φύλλο εργασίας) (4311 downloads)

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2728 downloads)

Εγγεγραμμένες Γωνίες-Κανονικά Πολύγωνα (4ο φύλλο εργασίας) (2712 downloads)

Εγγεγραμμένες Γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1562 downloads)

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 Τα φύλλα εργασίας στην πρόσθεση και αφαίρεση ρητών βρίσκονται στον φάκελο της Α Γυμνασίου.
 

Δυνάμεις ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (2801 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (5100 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1578 downloads)

 

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

 

Η έννοια της μεταβλητής (2ο φύλλο εργασίας) (1644 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1598 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1269 downloads)

Εξισώσεις α' βαθμού (3ο φύλλο εργασίας) (3323 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2536 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (4ο φύλλο εργασίας) (1550 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Εξισώσεις α΄ βαθμού) (2807 downloads)

Τετραγωνική ρίζα (5ο φύλλο εργασίας) (2276 downloads)

Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας) (1207 downloads)

Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί-Προβλήματα (7ο φύλλο εργασίας) (1037 downloads)

Η έννοια της συνάρτησης (8ο φύλλο εργασίας) (2301 downloads)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (1846 downloads)

Η συνάρτηση y=αx (10ο φύλλο εργασίας) (2477 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (3788 downloads)

Προτεινόμενο (ενδεικτικό) Διαγώνισμα-Μαθηματικά Β Γυμνασίου (2649 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (4680 downloads)

Εμβαδά-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (3223 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2119 downloads)

Πυθαγόρειο θεώρημα (3ο φύλλο εργασίας) (3270 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (4ο φύλλο εργασίας) (3070 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1991 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες-Κανονικά πολύγωνα (5ο φύλλο εργασίας) (2434 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1616 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Πυθαγόρας ο Σάμιος