Β Λυκείου

 

Σημειώσεις Β‘ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας) (365 downloads)

Η Έννοια του Διανύσματος-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (200 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Διανυσμάτων-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (147 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας) (67 downloads)

Συντεταγμένες στο Επίπεδο-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (216 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (157 downloads)

Βασικό Τυπολόγιο-Διανύσματα-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (12 downloads)

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1o φύλλο εργασίας) (735 downloads)

Η Έννοια του Διανύσματος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (489 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (2ο φύλλο εργασίας) (515 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (354 downloads)

Συντεταγμένες στο Επίπεδο (3ο φύλλο εργασίας) (537 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (540 downloads)

Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (5ο φύλλο εργασίας) (505 downloads)

 Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Διανύσματα, ενότητες 1.3-1.5) (565 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (6ο φύλλο εργασίας) (217 downloads)

 Η Ευθεία στο Επίπεδο (Ενότητα 2.1-Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (7ο φύλλο εργασίας) (181 downloads)

Κεφάλαιο 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο (Βασικό Τυπολόγιο) (111 downloads)

Η Ευθεία στο Επίπεδο-Επαναληπτικές Ασκήσεις (7ο φύλλο εργασίας) (137 downloads)

Διαγώνισμα B' Τετραμήνου-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Η Ευθεία στο Επίπεδο, Κεφάλαιο 2ο) (129 downloads)

Ο Κύκλος (9ο φύλλο εργασίας) (138 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου-Ενότητες 1.1-3.1 (10ο φύλλο εργασίας) (235 downloads)

Η Παραβολή-Η Έλλειψη-Η Υπερβολή (11ο φύλλο εργασίας) (95 downloads)

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1o φύλλο εργασίας) (604 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (2ο φύλλο εργασίας) (428 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (464 downloads)

Συντεταγμένες στο Επίπεδο (3ο φύλλο εργασίας) (572 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (651 downloads)

Κεφάλαιο 1ο: Διανύσματα (Βασικό Τυπολόγιο) (463 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (5ο φύλλο εργασίας) (574 downloads)

 Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η Ευθεία στο Επίπεδο (Ενότητα 2.1-Online Test)

Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (6ο φύλλο εργασίας) (453 downloads)

Κεφάλαιο 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο (Βασικό Τυπολόγιο) (306 downloads)

Η Ευθεία στο Επίπεδο-Επαναληπτικές Ασκήσεις (7ο φύλλο εργασίας) (499 downloads)

Ο Κύκλος (8ο φύλλο εργασίας) (509 downloads)

Εργασία στον Κύκλο (9ο φύλλο εργασίας) (298 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (10ο φύλλο εργασίας, ενότητες 1.1 έως και 3.2) (245 downloads)

Η Παραβολή (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (224 downloads)

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (2220 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (1725 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα) (1843 downloads)

Συντεταγμένες στο επίπεδο (2508 downloads)

Τυπολόγιο Διανυσμάτων (2186 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συντεταγμένες Στο Επίπεδο) (2180 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (3318 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (4071 downloads)

Γενική Εξίσωση Ευθείας (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (2839 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Α ομάδα (4523 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Β ομάδα (3360 downloads)

Ασκήσεις στον Κύκλο (2536 downloads)

Φύλλο εργασίας (Κύκλος) (2101 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Παραβολή) (1048 downloads)

Τυπολόγιο στις Κωνικές Τομές (1536 downloads)

Φύλλο εργασίας (Έλλειψη) (1015 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (με τη συνεργασία του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου) (2624 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2021 downloads)

 

Γεωμετρία:

 

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Μετρικές Σχέσεις Στο Ορθογώνιο Τρίγωνο (2689 downloads)

Μετρικές Σχέσεις (Θεωρία-Ασκήσεις) (3458 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις) (3988 downloads)

  Επαναληπτικά Θέματα (2448 downloads)

  Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2193 downloads)

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Βασικό τυπολόγιο διανυσμάτων (1473 downloads)

Συμπληρωματικές ασκήσεις (Συντεταγμένες-Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων) (1379 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Συντεταγμένες-Εσωτερικό Γινόμενο) (1705 downloads)

 

Εισαγωγικό φυλλάδιο στην ευθεία (1911 downloads)

 

Συπληρωματικές Ασκήσεις (Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας) (1852 downloads)

 

Βασικό τυπολόγιο στην ευθεία (1420 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στην ευθεία (1383 downloads)

 

Κύκλος (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (1145 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1475 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1211 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

ΔΙαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις σε Τρίγωνο) (1778 downloads)

 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία (Μετρικές σχέσεις σε κύκλο) (1163 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εμβαδά) (1663 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (1) (1767 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (2) (1606 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία των μαθητριών του Β3, Ευανθίας Πελέκη και Σοφίας Τουσουνίδη) (2563 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία της μαθήτριας του Β3, Ευαγγελίας Χρήστου) (1397 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1897 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1641 downloads)