Βιογραφικό

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

                                                    Νικόλαος Δ. Κατσίπης

 

                                                                                                    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                          02/06/1983

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                       Αθήνα Αττικής

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:                                 Μαθηματικός

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:      Έγγαμος

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:     Eκπληρωμένες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                  Πύργος Θήρας-Σαντορίνη                                                     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                  2286030342-6945024983

E-mail:                                          katsipis@gmail.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

Σεπτέμβριος 2005-Σεπτέμβριος 2007:  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.                                                             

Κατεύθυνση: Θεωρητικά μαθηματικά.

Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικού – Εφαρμοσμένου Μαθηματικού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας : «Γραμμικές μορφές λογαρίθμων αλγεβρικών αριθμών και εφαρμογές».

(http://web-server.math.uoc.gr:1080/erevna/diplomatikes/Katsipis_MDE.pdf)

Έμφαση στα εξής μαθήματα : Θεωρία Αριθμών, Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών, Θεωρία Galois, Κρυπτογραφία.

  

Σεπτέμβριος 2001-Ιούνιος 2005. Πτυχίο Μαθηματικών.  

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστήμων. Τμήμα Μαθηματικών.

Πτυχίο Μαθηματικών : «Άριστα», (βαθμός: 9,08 ). 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ιούνιος 2007 :  Υποτροφία του κληροδοτήματος  «Μ. Μ. Μανασσάκη» του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος Μαθηματικού – Εφαρμοσμένου Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Κρήτης το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. 

Ιούνιος 2006 :  Υποτροφία του κληροδοτήματος  «Μ. Μ. Μανασσάκη» του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος Μαθηματικού – Εφαρμοσμένου Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Κρήτης το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.

 Ιούνιος 2005 :  Βραβείο και υποτροφία του προγράμματος 2005-2006 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για διάκριση στις σπουδές (1ος σε σειρά επίδοσης) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

Ιούνιος 2004 : Βραβείο «Σ. Κ. Πηχωρίδη» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.

Ιούνιος 2004 :  Βραβείο και υποτροφία του προγράμματος 2004-2005 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για διάκριση στις σπουδές (1ος σε σειρά επίδοσης) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. 

Ιούνιος 2003 :  Βραβείο και υποτροφία του προγράμματος 2003-2004 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για διάκριση στις σπουδές (1ος σε σειρά επίδοσης) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σχολικό έτος 2015-2016 : Καθηγητής μαθηματικών στο Γυμνάσιο  Θήρας.

Σχολικό έτος 2014-2015 : Καθηγητής μαθηματικών στο Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας.

Σχολικά έτη 2012-2014 : Καθηγητής μαθηματικών στο Γενικό Λύκειο Θήρας.

Σχολικό έτος 2009-2010 : Διδασκαλία μαθηματικών στο Επάλ Θήρας (Α, Β, Γ Λυκείου) στα πλαίσια του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

Σχολικό έτος 2008-2009 : Διδασκαλία μαθηματικών στο Γενικό Λύκειο Θήρας (Α, Β, Γ Λυκείου) στα πλαίσια του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

Χειμερινό εξάμηνο 2006-2007 : Βοηθός στο μάθημα Ανάλυση Ι του τμήματος  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Εαρινό εξάμηνο 2005-2006 : Βοηθός στο μάθημα της Άλγεβρας του τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006 : Βοηθός στο μάθημα Απειροστικός Ι του τμήματος  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Χειμερινό εξάμηνο 2004-2005 : Βοηθός στο μάθημα Ανάλυση ΙΙ του τμήματος  Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Εαρινό εξάμηνο 2003-2004 : Βοηθός στο μάθημα της Άλγεβρας του τμήματος  Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Χειμερινό εξάμηνο 2003-2004 :  Βοηθός στα μαθήματα της Γραμμικής Άλγεβρας και του Απειροστικού ΙΙ του τμήματος των Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Εαρινό εξάμηνο 2002-2003 :  Βοηθός στα μαθήματα της Γραμμικής Άλγεβρας και του Απειροστικού ΙΙ του τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Νοέμβριος 2009 : Παρακολούθηση του «26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας» που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Ιούλιος 2005 : Παρακολούθηση του «4ου Θερινού Σχολείου Μαθηματικών» του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Απρίλιος 2005 : Συμμετοχή στην «4η Διημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών» με διεθνή συμμετοχή, που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Απρίλιος 2003 : : Συμμετοχή στην «3η Διημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών» με διεθνή συμμετοχή, που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά :

·         First Certificate in English(UniversityofCambridge).

·         Certificate of competency in English (University of Michigan).

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 

             Πλήρης γνώση και χρήση του MicrosoftOffice, Latex.

             Γλώσσες προγραμματισμού: Matlab, Maple.

                                                                                                        Νοέμβριος 2014