Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (Άλγεβρα, Γ Γυμνασίου)

1.

H  τιμή της παράστασης -(-2)-3 είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 1 of 20

2. Ο αντίθετος του αριθμού  \sqrt{3}-2 είναι ο αριθμός:

 
 
 
 

Question 2 of 20

3. Για κάθε αριθμό x η παράσταση  \mathrm{x}\cdot\mathrm{ x} \cdot\mathrm{x} ισούται με:

 
 
 
 

Question 3 of 20

4. Από τους παρακάτω αριθμούς αρνητικός είναι ο:

 
 
 
 

Question 4 of 20

5. H  τιμή της παράστασης  (-3)^{-3} είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 5 of 20

6. H  τιμή της παράστασης 6^8\cdot6^{-9} είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 6 of 20

7. Για κάθε πραγματικό αριθμό \alpha, το \alpha^6\cdot\alpha^3 ισούται με:

 
 
 
 

Question 7 of 20

8. Για κάθε πραγματικό αριθμόxισχύει ότι: \left(2x\right)^3=

 
 
 
 

Question 8 of 20

9. H  τιμή της παράστασης \dfrac{32^4}{(-16)^4} είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 9 of 20

10. H  τιμή της παράστασης 4^9\cdot\left(-0,25\right)^9 είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 10 of 20

11. H  τιμή της παράστασης  \left(0,01\right)^4\cdot 10^8 είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 11 of 20

12. H  τιμή της παράστασης  49^{-10}\cdot7^{22} είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 12 of 20

13. Ο αριθμός  2^{30}+2^{30} είναι ίσος με:

 
 
 
 

Question 13 of 20

14. Από τις παρακάτω ρίζες δεν ορίζεται η:

 
 
 
 

Question 14 of 20

15. H  τιμή της παράστασης \left(\sqrt{3}\right)^2 είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 15 of 20

16. H  τιμή της παράστασης  \sqrt{\left(-4\right)^2} είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 16 of 20

17. H  τιμή της παράστασης  \sqrt{5}\cdot\sqrt{20} είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 17 of 20

18. H  τιμή της παράστασης  \dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 18 of 20

19. H  τιμή της παράστασης  \sqrt{18}-\sqrt{2} είναι ίση με:

 
 
 
 

Question 19 of 20

20. Ο αριθμός  \sqrt{3}+\sqrt{3} είναι ίσος με:

 
 
 
 

Question 20 of 20

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.