Τεστ-Μονώνυμα-Πολυώνυμα-Ταυτότητες

1. Η παράσταση (-\alpha+\beta)^2 ισούται με:

 
 
 
 

Question 1 of 20

2. Η παράσταση x^2y+x^2y ισούται με:

 
 
 
 

Question 2 of 20

3. To -2x\cdot(-x^2) ισούται με:

 
 
 
 

Question 3 of 20

4. Η παράσταση 1001^{2}-999^{2} ισούται με:

 
 
 
 

Question 4 of 20

5. Η παράσταση (-\alpha+\beta)^3 ισούται με:

 
 
 
 

Question 5 of 20

6. Η παράσταση 5x^3y\cdot(-2xy) ισούται με:

 
 
 
 

Question 6 of 20

7. Η παράσταση (x+2)^3 ισούται με:

 
 
 
 

Question 7 of 20

8. Η παράσταση (-3xy^3)^2 ισούται με:

 
 
 
 

Question 8 of 20

9. Η παράσταση (-\alpha-\beta)(\alpha-\beta)

 
 
 
 

Question 9 of 20

10. Η παράσταση \alpha^2\beta-2\beta\alpha^2+3\alpha^2\beta ισούται με:

 
 
 
 

Question 10 of 20

11. Η παράσταση  (\sqrt{5}-3)(\sqrt{5}+3) ισούται με:

 
 
 
 

Question 11 of 20

12. To πηλίκο \dfrac{4x^2y}{6xy^3} ισούται με:

 
 
 
 

Question 12 of 20

13. Η παράσταση -3x^2(2x-4) ισούται με:

 
 
 
 

Question 13 of 20

14. Η παράσταση (x+1)(x+2) ισούται με:

 
 
 
 

Question 14 of 20

15. Η παράσταση (\sqrt{2}-5)^2 ισούται με:

 
 
 
 

Question 15 of 20

16. Η παράσταση (2x-5)(2x+5) ισούται με:

 
 
 
 

Question 16 of 20

17. Η παράσταση (5x+2)^2 ισούται με:

 
 
 
 

Question 17 of 20

18. Η παράσταση (-\alpha-\beta)^2 ισούται με:

 
 
 
 

Question 18 of 20

19. Η παράσταση (x-2)^2 ισούται με:

 
 
 
 

Question 19 of 20

20. Το μονώνυμο -\dfrac{2}{3}x^2y^3 είναι όμοιο με το μονώνυμο:

 
 
 
 

Question 20 of 20

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.