Γ Γυμνασίου

Σημειώσεις Γ’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2019-2020 (Γυμνάσιο Θήρας)

Μένουμε Σπίτι…και κάνουμε Μαθηματικά!

Τις λύσεις των φύλλων εργασίας “Μένουμε Σπίτι” μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail: katsipis@gmail.com

"Μένουμε Σπίτι" (1o φύλλο εργασίας, Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων) (5035 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 1ου φύλλου εργασίας) (1413 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (2ο φύλλο εργασίας, Ισότητα Τριγώνων) (3383 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 2ου φύλλου εργασίας) (1080 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (3ο φύλλο εργασίας, Παραγοντοποίηση) (4512 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 3ου φύλλου εργασίας) (1131 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (4ο φύλλο εργασίας, Αξιοσημείωτες Ταυτότητες) (3956 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 4ου φύλλου εργασίας) (964 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (5o φύλλο εργασίας, Θεώρημα του Θαλή) (2793 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 5ου φύλλου εργασίας) (777 downloads)
 Online Test (Αξιοσημείωτες ταυτότητες)
"Μένουμε Σπίτι" (Επαναληπτικό φύλλο ασκήσεων για τις διακοπές του Πάσχα) (2789 downloads)

Οι ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου ασκήσεων συζητήθηκαν στα τηλεμαθήματα των προηγούμενων εβδομάδων (22/4-30/4).

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια άσκηση να μου στείλετε στο e-mail: katsipis@gmail.com.

“Μένουμε Σπίτι” (6o φύλλο εργασίας, Εξίσωση Δευτέρου Βαθμού) (4294 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 6ου φύλλου εργασίας) (685 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (7o φύλλο εργασίας, Εξίσωση Δευτέρου Βαθμού-Προβλήματα) (1902 downloads)

Μένουμε Ασφαλείς…και κάνουμε Μαθηματικά!

“Μένουμε Ασφαλείς” (8o φύλλο εργασίας, Ανισώσεις πρώτου βαθμού) (1461 downloads)
“Μένουμε Ασφαλείς” (9o φύλλο εργασίας, Η Έννοια της Γραμμικής Εξίσωσης) (1206 downloads)

 

Άλγεβρα:

 

Πράξεις Πραγματικών Αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (2893 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (2881 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2254 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα Πραγματικού Αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2617 downloads)

 “Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με Μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (3115 downloads)

Πράξεις με Mονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2097 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με Πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (3807 downloads)

Πολλαπλασιασμός Πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2629 downloads)

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (4643 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες) (4150 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (3111 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (3104 downloads)

Επανάληψη στην Παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (2517 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1860 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1475 downloads)

Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (2643 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων (9ο φύλλο εργασίας) (2031 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1586 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (2125 downloads)

Κύρια-Δευτερεύοντα Στοιχεία Τριγώνου ( κατ' οίκον γραπτή εργασία) (1405 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (3155 downloads)

Ασκήσεις Ισότητας Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (2823 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1737 downloads)

Ισότητα Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2053 downloads)

Θεώρημα του Θαλή (4ο φύλλο εργασίας) (1984 downloads)

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (2094 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (1686 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία_τμήματα Γ1, Γ2) (1485 downloads)

“Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (1911 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1364 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (2285 downloads)

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (3575 downloads)

Ταυτότητες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2669 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (2903 downloads)

Επαναληπτικές ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2020 downloads)

Επανάληψη στην παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (1521 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα Α) (2005 downloads)

Διαγώνισμα Α΄τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα β) (1506 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (1858 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-πρόσθεση-αφαίρεση (9ο φύλλο εργασίας) (1705 downloads)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (4105 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα A) (2826 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (2286 downloads)

Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού (11ο φύλλο εργασίας) (1917 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ' έναν άγνωστο (12ο φύλλο εργασίας) (2188 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1363 downloads)

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (13ο φύλλο εργασίας) (1641 downloads)

Η έννοια του γραμμικού συστήματος - Γραφική επίλυση (14ο φύλλο εργασίας) (1879 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (3092 downloads)

 

Προτεινόμενο (ενδεικτικό) Διαγώνισμα- Μαθηματικά Γ Γυμνασίου (2814 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (1401 downloads)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (1910 downloads)

Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (1294 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Γ2) (1668 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήματα Γ1, Γ3, Γ4) (1562 downloads)

Το θεώρημα του Θαλή (4ο φύλλο εργασίας) (1634 downloads)

Ομοιότητα τριγώνων (5ο φύλλο εργασίας) (2239 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος