Γ Γυμνασίου

Σημειώσεις Γ’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2017-2018 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (883)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (655)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (505)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (464)

Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (419)

Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (340)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (533)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (404)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (364)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (620)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (406)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (367)

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (1159)

 Ηλεκτρονικό “τεστ” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Α) (1264)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Β) (797)

Παραγοντοποίηση (6ο φύλλο εργασίας) (1261)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο Χριστουγέννων) (1029)

 

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (487)

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (367)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (7ο φύλλο εργασίας) (836)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-πρόσθεση-αφαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (599)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (383)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (348)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (9ο φύλλο εργασίας) (736)

Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού με παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (321)

Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού με παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (261)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (336)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (279)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήμα Γ2--ομάδα Α) (264)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήμα Γ2--ομάδα Β) (292)

Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (276)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (180)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (772)

 

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (11ο φύλλο εργασίας) (198)

Η έννοια του γραμμικού συστήματος - Γραφική επίλυση (12ο φύλλο εργασίας) (130)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (134)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (135)

Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος (13ο φύλλο εργασίας) (248)

 

 

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Φύλλο εργασίας) (60)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (764)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (734)

Ισότητα τριγώνων(ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (523)

Ισότητα τριγώνων(ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (396)

Το θεώρημα του Θαλή (3ο φύλλο εργασίας) (387)

Ομοιότητα τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (325)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2016-2017 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 

Πράξεις πραγματικών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (843)

Δυνάμεις (2ο φύλλο εργασίας) (798)

Δυνάμεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (661)

Δυνάμεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (553)

Τετραγωνική ρίζα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (687)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (1185)

Ταυτότητες (4ο φύλλο εργασίας) (1182)

Ηλεκτρονικό “τεστ” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα α΄ τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Α)) (1433)

Διαγώνισμα α΄ τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Β)) (986)

Παραγοντοποίηση (5ο φύλλο εργασίας) (1054)

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, κοινός παράγοντας-ομαδοποίηση-διαφορά τετραγώνων Α ομάδα) (933)

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, κοινός παράγοντας-ομαδοποίηση-διαφορά τετραγώνων Β ομάδα) (824)

Επαναληπτικές ασκήσεις (φύλλο ασκήσεων Χριστουγέννων) (1275)

Ρητές παραστάσεις-Πράξεις ρητών παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (1285)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (727)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (587)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (1107)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (546)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (444)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Γ) (450)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Δ) (510)

Προβλήματα εξισώσεων 2ου βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (584)

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (9ο φύλλο εργασίας) (512)

 

Φύλλο επαναληπτικών ασκήσεων-Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (...για τις διακοπές του Πάσχα) (1217)

 

Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του (10ο φύλλο εργασίας) (492)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (544)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήμα Γ1) (501)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία Τριγώνων-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (744)

Στοιχεία τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Α ομάδα) (521)

Στοιχεία τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Β ομάδα) (444)

Κριτήρια ισότητας τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (1107)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (707)

ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (599)

Ομοιότητα τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (815)

Ομοιότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (551)

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος