Γ Γυμνασίου

Σημειώσεις Γ’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2019-2020 (Γυμνάσιο Θήρας)

Μένουμε Σπίτι…και κάνουμε Μαθηματικά!

Τις λύσεις των φύλλων εργασίας “Μένουμε Σπίτι” μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail: katsipis@gmail.com

"Μένουμε Σπίτι" (1o φύλλο εργασίας, Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων) (4639 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 1ου φύλλου εργασίας) (1310 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (2ο φύλλο εργασίας, Ισότητα Τριγώνων) (2908 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 2ου φύλλου εργασίας) (949 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (3ο φύλλο εργασίας, Παραγοντοποίηση) (4052 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 3ου φύλλου εργασίας) (1010 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (4ο φύλλο εργασίας, Αξιοσημείωτες Ταυτότητες) (3437 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 4ου φύλλου εργασίας) (848 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (5o φύλλο εργασίας, Θεώρημα του Θαλή) (2143 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 5ου φύλλου εργασίας) (657 downloads)
 Online Test (Αξιοσημείωτες ταυτότητες)
"Μένουμε Σπίτι" (Επαναληπτικό φύλλο ασκήσεων για τις διακοπές του Πάσχα) (2567 downloads)

Οι ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου ασκήσεων συζητήθηκαν στα τηλεμαθήματα των προηγούμενων εβδομάδων (22/4-30/4).

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια άσκηση να μου στείλετε στο e-mail: katsipis@gmail.com.

“Μένουμε Σπίτι” (6o φύλλο εργασίας, Εξίσωση Δευτέρου Βαθμού) (3836 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 6ου φύλλου εργασίας) (601 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (7o φύλλο εργασίας, Εξίσωση Δευτέρου Βαθμού-Προβλήματα) (1615 downloads)

Μένουμε Ασφαλείς…και κάνουμε Μαθηματικά!

“Μένουμε Ασφαλείς” (8o φύλλο εργασίας, Ανισώσεις πρώτου βαθμού) (1234 downloads)
“Μένουμε Ασφαλείς” (9o φύλλο εργασίας, Η Έννοια της Γραμμικής Εξίσωσης) (1002 downloads)

 

Άλγεβρα:

 

Πράξεις Πραγματικών Αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (2758 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (2666 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2059 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα Πραγματικού Αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2323 downloads)

 “Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με Μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (2687 downloads)

Πράξεις με Mονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1795 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με Πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (3260 downloads)

Πολλαπλασιασμός Πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2206 downloads)

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (4036 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες) (3529 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2654 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (2606 downloads)

Επανάληψη στην Παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (2096 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1521 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1186 downloads)

Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (2199 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων (9ο φύλλο εργασίας) (1663 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1279 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (1783 downloads)

Κύρια-Δευτερεύοντα Στοιχεία Τριγώνου ( κατ' οίκον γραπτή εργασία) (1179 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (2653 downloads)

Ασκήσεις Ισότητας Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (2330 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1381 downloads)

Ισότητα Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1622 downloads)

Θεώρημα του Θαλή (4ο φύλλο εργασίας) (1560 downloads)

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (2028 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (1629 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία_τμήματα Γ1, Γ2) (1424 downloads)

“Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (1841 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1293 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (2190 downloads)

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (3437 downloads)

Ταυτότητες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2544 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (2805 downloads)

Επαναληπτικές ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (1875 downloads)

Επανάληψη στην παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (1433 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα Α) (1852 downloads)

Διαγώνισμα Α΄τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα β) (1373 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (1736 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-πρόσθεση-αφαίρεση (9ο φύλλο εργασίας) (1564 downloads)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (3529 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα A) (2439 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1986 downloads)

Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού (11ο φύλλο εργασίας) (1619 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ' έναν άγνωστο (12ο φύλλο εργασίας) (1876 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1139 downloads)

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (13ο φύλλο εργασίας) (1417 downloads)

Η έννοια του γραμμικού συστήματος - Γραφική επίλυση (14ο φύλλο εργασίας) (1606 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (2718 downloads)

 

Προτεινόμενο (ενδεικτικό) Διαγώνισμα- Μαθηματικά Γ Γυμνασίου (2529 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (1324 downloads)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (1772 downloads)

Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (1155 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Γ2) (1499 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήματα Γ1, Γ3, Γ4) (1377 downloads)

Το θεώρημα του Θαλή (4ο φύλλο εργασίας) (1436 downloads)

Ομοιότητα τριγώνων (5ο φύλλο εργασίας) (1878 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος