Γ Γυμνασίου

Σημειώσεις Γ’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (731 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (354 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία_τμήματα Γ1, Γ2) (351 downloads)

“Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (611 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (358 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (731 downloads)

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (1618 downloads)

Ταυτότητες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (949 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (1262 downloads)

Επαναληπτικές ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (485 downloads)

Επανάληψη στην παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (167 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα Α) (159 downloads)

Διαγώνισμα Α΄τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα β) (170 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (262 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-πρόσθεση-αφαίρεση (9ο φύλλο εργασίας) (8 downloads)

 

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (539 downloads)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (542 downloads)

Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (231 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Γ2) (224 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήματα Γ1, Γ3, Γ4) (185 downloads)

 

 

Σχολικό Έτος 2017-2018 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (1439 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (1282 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (978 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (854 downloads)

Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (958 downloads)

Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (692 downloads)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (1076 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (802 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (678 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (1168 downloads)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (843 downloads)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (713 downloads)

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (2001 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Α) (2718 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Β) (1651 downloads)

Παραγοντοποίηση (6ο φύλλο εργασίας) (1994 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο Χριστουγέννων) (1821 downloads)

 

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1083 downloads)

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (779 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (7ο φύλλο εργασίας) (1472 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-πρόσθεση-αφαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (1153 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (804 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (723 downloads)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (9ο φύλλο εργασίας) (1166 downloads)

Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού με παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (595 downloads)

Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού με παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (491 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (629 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (512 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήμα Γ2--ομάδα Α) (513 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήμα Γ2--ομάδα Β) (539 downloads)

Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (545 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (377 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (1061 downloads)

 

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (11ο φύλλο εργασίας) (372 downloads)

Η έννοια του γραμμικού συστήματος - Γραφική επίλυση (12ο φύλλο εργασίας) (307 downloads)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (302 downloads)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (280 downloads)

Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος (13ο φύλλο εργασίας) (426 downloads)

 

 

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Φύλλο εργασίας) (250 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (1075 downloads)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (1194 downloads)

Ισότητα τριγώνων(ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (997 downloads)

Ισότητα τριγώνων(ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (770 downloads)

Το θεώρημα του Θαλή (3ο φύλλο εργασίας) (761 downloads)

Ομοιότητα τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (634 downloads)

 

 

 

 

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος