Γ Γυμνασίου

Σημειώσεις Γ’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2019-2020 (Γυμνάσιο Θήρας)

Μένουμε Σπίτι…και κάνουμε Μαθηματικά!

Τις λύσεις των φύλλων εργασίας “Μένουμε Σπίτι” μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail: katsipis@gmail.com

"Μένουμε Σπίτι" (1o φύλλο εργασίας, Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων) (3732 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 1ου φύλλου εργασίας) (1026 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (2ο φύλλο εργασίας, Ισότητα Τριγώνων) (2141 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 2ου φύλλου εργασίας) (719 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (3ο φύλλο εργασίας, Παραγοντοποίηση) (3197 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 3ου φύλλου εργασίας) (821 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (4ο φύλλο εργασίας, Αξιοσημείωτες Ταυτότητες) (2575 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 4ου φύλλου εργασίας) (641 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (5o φύλλο εργασίας, Θεώρημα του Θαλή) (1276 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 5ου φύλλου εργασίας) (454 downloads)
 Online Test (Αξιοσημείωτες ταυτότητες)
"Μένουμε Σπίτι" (Επαναληπτικό φύλλο ασκήσεων για τις διακοπές του Πάσχα) (2034 downloads)

Οι ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου ασκήσεων συζητήθηκαν στα τηλεμαθήματα των προηγούμενων εβδομάδων (22/4-30/4).

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια άσκηση να μου στείλετε στο e-mail: katsipis@gmail.com.

“Μένουμε Σπίτι” (6o φύλλο εργασίας, Εξίσωση Δευτέρου Βαθμού) (2005 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 6ου φύλλου εργασίας) (403 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (7o φύλλο εργασίας, Εξίσωση Δευτέρου Βαθμού-Προβλήματα) (1138 downloads)

Μένουμε Ασφαλείς…και κάνουμε Μαθηματικά!

“Μένουμε Ασφαλείς” (8o φύλλο εργασίας, Ανισώσεις πρώτου βαθμού) (853 downloads)
“Μένουμε Ασφαλείς” (9o φύλλο εργασίας, Η Έννοια της Γραμμικής Εξίσωσης) (692 downloads)

 

Άλγεβρα:

 

Πράξεις Πραγματικών Αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (2211 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (2007 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1525 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα Πραγματικού Αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1712 downloads)

 “Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με Μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (2020 downloads)

Πράξεις με Mονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1317 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με Πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (2332 downloads)

Πολλαπλασιασμός Πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1587 downloads)

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (3277 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες) (2713 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2109 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (2019 downloads)

Επανάληψη στην Παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (1540 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1078 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (889 downloads)

Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (1654 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων (9ο φύλλο εργασίας) (1240 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (895 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (1302 downloads)

Κύρια-Δευτερεύοντα Στοιχεία Τριγώνου ( κατ' οίκον γραπτή εργασία) (862 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (1949 downloads)

Ασκήσεις Ισότητας Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (1698 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (984 downloads)

Ισότητα Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1061 downloads)

Θεώρημα του Θαλή (4ο φύλλο εργασίας) (1007 downloads)

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (1891 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (1506 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία_τμήματα Γ1, Γ2) (1299 downloads)

“Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (1719 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1186 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (2054 downloads)

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (3254 downloads)

Ταυτότητες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2365 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (2658 downloads)

Επαναληπτικές ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (1661 downloads)

Επανάληψη στην παραγοντοποίηση (7ο φύλλο εργασίας) (1268 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα Α) (1641 downloads)

Διαγώνισμα Α΄τετραμήνου (παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, ομάδα β) (1223 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (1560 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-πρόσθεση-αφαίρεση (9ο φύλλο εργασίας) (1384 downloads)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (2853 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα A) (1913 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1572 downloads)

Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού (11ο φύλλο εργασίας) (1234 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ' έναν άγνωστο (12ο φύλλο εργασίας) (1453 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (867 downloads)

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (13ο φύλλο εργασίας) (1108 downloads)

Η έννοια του γραμμικού συστήματος - Γραφική επίλυση (14ο φύλλο εργασίας) (1211 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (2058 downloads)

 

Προτεινόμενο (ενδεικτικό) Διαγώνισμα- Μαθηματικά Γ Γυμνασίου (1945 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (1185 downloads)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (1525 downloads)

Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (986 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Γ2) (1255 downloads)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήματα Γ1, Γ3, Γ4) (1129 downloads)

Το θεώρημα του Θαλή (4ο φύλλο εργασίας) (1171 downloads)

Ομοιότητα τριγώνων (5ο φύλλο εργασίας) (1364 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος