Γ Γυμνασίου

Σημειώσεις Γ’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (629 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (282 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία_τμήματα Γ1, Γ2) (289 downloads)

“Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (534 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (304 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (617 downloads)

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (1292 downloads)

Ταυτότητες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (654 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (528 downloads)

 

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (388 downloads)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (304 downloads)

Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (49 downloads)

 

 

Σχολικό Έτος 2017-2018 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (1406 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (1258 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (955 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (831 downloads)

Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (929 downloads)

Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (666 downloads)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (1047 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (783 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (658 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (1137 downloads)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (820 downloads)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (686 downloads)

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (1946 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Α) (2558 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Β) (1563 downloads)

Παραγοντοποίηση (6ο φύλλο εργασίας) (1877 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο Χριστουγέννων) (1545 downloads)

 

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (933 downloads)

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (660 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (7ο φύλλο εργασίας) (1135 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-πρόσθεση-αφαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (844 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (567 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (521 downloads)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (9ο φύλλο εργασίας) (904 downloads)

Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού με παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (457 downloads)

Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού με παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (399 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (465 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (397 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήμα Γ2--ομάδα Α) (387 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήμα Γ2--ομάδα Β) (415 downloads)

Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (424 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (297 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (959 downloads)

 

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (11ο φύλλο εργασίας) (332 downloads)

Η έννοια του γραμμικού συστήματος - Γραφική επίλυση (12ο φύλλο εργασίας) (272 downloads)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (264 downloads)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (253 downloads)

Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος (13ο φύλλο εργασίας) (387 downloads)

 

 

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Φύλλο εργασίας) (209 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (1022 downloads)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (1117 downloads)

Ισότητα τριγώνων(ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (891 downloads)

Ισότητα τριγώνων(ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (684 downloads)

Το θεώρημα του Θαλή (3ο φύλλο εργασίας) (585 downloads)

Ομοιότητα τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (475 downloads)

 

 

 

 

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος