Γ Γυμνασίου

Σημειώσεις Γ’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2016-2017 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 

Πράξεις πραγματικών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (437)

Δυνάμεις (2ο φύλλο εργασίας) (392)

Δυνάμεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (306)

Δυνάμεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (265)

Τετραγωνική ρίζα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (311)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (530)

Ταυτότητες (4ο φύλλο εργασίας) (484)

Ηλεκτρονικό “τεστ” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα α΄ τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Α)) (529)

Διαγώνισμα α΄ τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Β)) (352)

Παραγοντοποίηση (5ο φύλλο εργασίας) (441)

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, κοινός παράγοντας-ομαδοποίηση-διαφορά τετραγώνων Α ομάδα) (377)

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, κοινός παράγοντας-ομαδοποίηση-διαφορά τετραγώνων Β ομάδα) (330)

Επαναληπτικές ασκήσεις (φύλλο ασκήσεων Χριστουγέννων) (633)

Ρητές παραστάσεις-Πράξεις ρητών παραστάσεων (6ο φύλλο εργασίας) (577)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (226)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (184)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (423)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (156)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (116)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Γ) (117)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Δ) (137)

Προβλήματα εξισώσεων 2ου βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (145)

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (9ο φύλλο εργασίας) (143)

 

Φύλλο επαναληπτικών ασκήσεων-Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (...για τις διακοπές του Πάσχα) (490)

 

Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του (10ο φύλλο εργασίας) (105)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (108)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήμα Γ1) (94)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία Τριγώνων-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (412)

Στοιχεία τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Α ομάδα) (208)

Στοιχεία τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, Β ομάδα) (187)

Κριτήρια ισότητας τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (605)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (219)

ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (186)

Ομοιότητα τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (245)

Ομοιότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (114)

 

Σχολικό Έτος 2015-2016 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις Πραγματικών Αριθμών (1ο Φύλλο Εργασίας) (547)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (2ο Φύλλο Εργασίας) (457)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (392)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (316)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, απαντήσεις ομάδας Α) (318)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, απαντήσεις ομάδας Β) (275)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (332)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο Φύλλο Εργασίας) (589)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (514)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (414)

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (4ο Φύλλο Εργασίας) (889)

Διαγώνισμα Α΄ τριμήνου (Μονώνυμα-Πολυώνυμα-Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Α) (712)

Διαγώνισμα Α΄ τριμήνου (Μονώνυμα-Πολυώνυμα-Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Β) (590)

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (5ο Φύλλο Εργασίας) (780)

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (499)

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (475)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις (6ο Φύλλο Εργασίας) (581)

Διαγώνισμα β' τριμήνου (Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πράξεις ρητών παραστάσεων, α΄ομάδα) (554)

Διαγώνισμα β' τριμήνου (Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πράξεις ρητών παραστάσεων, β΄ομάδα) (432)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (7ο Φύλλο Εργασίας) (561)

Εξίσωση δευτέρου βαθμού (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (470)

Κλασματικές εξισώσεις (8ο Φύλλο Εργασίας) (423)

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (9ο Φύλλο Εργασίας) (360)

Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του (10ο φύλλο εργασίας) (399)

 

Επαναληπτικές ασκήσεις-θέματα μαθηματικών γ' γυμνασίου (852)

 

Γεωμετρία:

Eίδη Τριγώνων-Στοιχεία Τριγώνου (521)

Στοιχεία Τριγώνου (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Γ1) (344)

Στοιχεία Τριγώνου (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Γ2) (324)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (2ο Φύλλο Εργασίας) (632)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Ασκήσεων Χριστουγέννων) (520)

Ισότητα τριγώνων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (470)

 

 

Σχολικό Έτος 2014-2015

 

 

Άλγεβρα:

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (430)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (388)

Διαγώνισμα α' Τριμήνου (ομάδα Α) (580)

Διαγώνισμα α' Τριμήνου (ομάδα Β) (497)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φυλλάδιο Χριστουγέννων) (686)

Παραγοντοποίηση (φύλλο εργασίας) (537)

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (487)

Διαγώνισμα β' Τριμήνου (642)

Εξίσωση 2ου βαθμού (Φύλλο εργασίας) (619)

Κλασματικές Εξισώσεις (Φύλλο εργασίας) (514)

Γραφική επίλυση γραμμικού συστήματος (φύλλο εργασίας) (431)

 

Γεωμετρία:

 

Ύψος Τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (439)

Ισότητα τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (555)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φυλλάδιο διακοπών του Πάσχα) (873)

Θαλής ο Μιλήσιος