Γ Γυμνασίου

Σημειώσεις Γ’ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (420 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (113 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία_τμήματα Γ1, Γ2) (119 downloads)

“Online test” (πράξεις με πραγματικούς αριθμούς)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (39 downloads)

 

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (69 downloads)

 

 

Σχολικό Έτος 2017-2018 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πράξεις πραγματικών αριθμών (Επανάληψη, 1ο φύλλο εργασίας) (1324 downloads)

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (1184 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (889 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (762 downloads)

Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (807 downloads)

Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (580 downloads)

Μονώνυμα-Πράξεις με μονώνυμα (3ο φύλλο εργασίας) (917 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (662 downloads)

Πράξεις με μονώνυμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (543 downloads)

Πολυώνυμα-Πράξεις με πολυώνυμα (4ο φύλλο εργασίας) (910 downloads)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (569 downloads)

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (489 downloads)

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες (5ο φύλλο εργασίας) (1388 downloads)

“Online test” (μονώνυμα-πολυώνυμα-ταυτότητες)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Α) (1468 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Αξιοσημείωτες ταυτότητες, ομάδα Β) (926 downloads)

Παραγοντοποίηση (6ο φύλλο εργασίας) (1401 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο Χριστουγέννων) (1158 downloads)

 

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (567 downloads)

Παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (443 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (7ο φύλλο εργασίας) (941 downloads)

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις-πρόσθεση-αφαίρεση (8ο φύλλο εργασίας) (682 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (457 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (424 downloads)

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (9ο φύλλο εργασίας) (819 downloads)

Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού με παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (392 downloads)

Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού με παραγοντοποίηση (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (346 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (407 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (345 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήμα Γ2--ομάδα Α) (331 downloads)

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-τμήμα Γ2--ομάδα Β) (359 downloads)

Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (350 downloads)

Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (247 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (861 downloads)

 

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης (11ο φύλλο εργασίας) (273 downloads)

Η έννοια του γραμμικού συστήματος - Γραφική επίλυση (12ο φύλλο εργασίας) (204 downloads)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (202 downloads)

Γραμμικό σύστημα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (195 downloads)

Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος (13ο φύλλο εργασίας) (323 downloads)

 

 

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Φύλλο εργασίας) (133 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων (1ο φύλλο εργασίας) (895 downloads)

Ισότητα τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (869 downloads)

Ισότητα τριγώνων(ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (614 downloads)

Ισότητα τριγώνων(ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (466 downloads)

Το θεώρημα του Θαλή (3ο φύλλο εργασίας) (476 downloads)

Ομοιότητα τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (401 downloads)

 

 

 

 

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος