Β Γυμνασίου

Σημειώσεις Β‘ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 Τα φύλλα εργασίας στην πρόσθεση και αφαίρεση ρητών βρίσκονται στον φάκελο της Α Γυμνασίου.

 

 

 

 

Γεωμετρία:

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2017-2018 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 

Επανάληψη Στις Πράξεις Ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (3186 downloads)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (2986 downloads)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (2538 downloads)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1559 downloads)

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Η έννοια της μεταβλητής (3ο φύλλο εργασίας) (1914 downloads)

Η εξίσωση α' βαθμού (4ο φύλλο εργασίας) (2499 downloads)

Εξισώσεις α΄ βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1732 downloads)

Εξισώσεις α΄ βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1345 downloads)

Εξισώσεις - Επίλυση προβλημάτων (5ο φύλλο εργασίας) (1628 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας) (2051 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο Χριστουγέννων) (2193 downloads)

 

Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί (7ο φύλλο εργασίας) (833 downloads)

Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί-Προβλήματα (8ο φύλλο εργασίας) (573 downloads)

Η έννοια της συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (2177 downloads)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (10ο φύλλο εργασίας) (1623 downloads)

Η συνάρτηση y=αx (11ο φύλλο εργασίας) (1757 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (2077 downloads)

Η συνάρτηση y=αx+β (12ο φύλλο εργασίας) (860 downloads)

 

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Φύλλο εργασίας) (196 downloads)

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Κανονικό εξάγωνο) (145 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (3941 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (2783 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1601 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα) (1565 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (1733 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β3) (830 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β1) (755 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες-Κανονικά πολύγωνα (4ο φύλλο εργασίας) (1315 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (589 downloads)

 

 

 

 

Πυθαγόρας ο Σάμιος