Β Γυμνασίου

Σημειώσεις Β‘ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2016-2017 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Φύλλο επαναληπτικών ασκήσεων-Μαθηματικά Β' Γυμνασίου (...για τις διακοπές του Πάσχα) (1980)

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2015-2016 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πρόσθεση Ρητών Αριθμών (1ο Φύλλο Εργασίας) (1415)

Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (2ο Φύλλο Εργασίας) (785)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (865)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (679)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, απαντήσεις ομάδας Α) (584)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, απαντήσεις ομάδας Β) (650)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (3ο Φύλλο Εργασίας) (1231)

Ηλεκτρονικό test (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1062)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (678)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β3, ομάδα Α) (767)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β3, ομάδα Β) (828)

Η έννοια της μεταβλητής (4ο Φύλλο Εργασίας) (892)

Αλγεβρικές παραστάσεις-Αναγωγή ομοίων όρων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (921)

Αλγεβρικές παραστάσεις-Αναγωγή ομοίων όρων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (818)

Εξίσωση α' βαθμού (5ο Φύλλο Εργασίας) (1847)

Εξισώσεις α βαθμού-Επίλυση προβλημάτων (6ο Φύλλο Εργασίας) (1503)

Διαγώνισμα Α΄ τριμήνου (Έννοια Mεταβλητής-Εξισώσεις α' βαθμού-Επίλυση Προβλημάτων, ομάδα Α) (1696)

Διαγώνισμα Α΄ τριμήνου (Έννοια Mεταβλητής-Εξισώσεις α' βαθμού-Επίλυση Προβλημάτων, ομάδα Β) (1347)

Ανισώσεις α βαθμού (7ο Φύλλο Εργασίας) (811)

Ανισώσεις α΄ βαθμού (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (521)

Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού (8ο Φύλλο Εργασίας) (2393)

Η έννοια της συνάρτησης (9ο Φύλλο Εργασίας) (1404)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (10ο Φύλλο Εργασίας) (1106)

Οι συναρτήσεις y=αx και y=αx+β (11ο Φύλλο Εργασίας) (1923)

Η συνάρτηση y=αx (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1146)

Η συνάρτηση y=αx (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (849)

 

Επαναληπτικές ασκήσεις-θέματα μαθηματικών β' γυμνασίου (2279)

 

 

Γεωμετρία:

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο Φύλλο Εργασίας) (3348)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2219)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Ασκήσεων Χριστουγέννων) (2510)

Διαγώνισμα B΄ τριμήνου (Εμβαδά επίπεδων σχημάτων-Πυθαγόρειο θεώρημα) (4321)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (2ο Φύλλο Εργασίας) (1756)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 35-45-60 (3ο Φύλλο Εργασίας) (1004)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 35-45-60 (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (896)

Εγγεγραμμένες γωνίες (4ο Φύλλο Εργασίας) (1185)

Εγγεγραμμένες γωνίες (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (823)

 

 

Σχολικό Έτος 2014-2015

Άλγεβρα:

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (847)

Η έννοια της μεταβλητής (Φύλλο εργασίας) (584)

Αλγεβρικές Παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (591)

Φύλλο εργασίας (Αλγεβρικές παραστάσεις) (602)

Εξισώσεις α' βαθμού ( Φύλλο εργασίας) (854)

Εξισώσεις α' βαθμού ( Φύλλο ασκήσεων) (805)

Διαγώνισμα α' Τριμήνου (ομάδα Α) (1330)

Διαγώνισμα α' Τριμήνου (ομάδα Β) (990)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φυλλάδιο Χριστουγέννων) (1373)

Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1222)

Η έννοια της συνάρτησης (Φύλλο εργασίας) (752)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (Φύλλο εργασίας)) (1294)

Η Συνάρτηση y=αx (φύλλο εργασίας) (855)

 

Γεωμετρία:

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (Φύλλο Ασκήσεων) (1964)

Διαγώνισμα β' τριμήνου (Εμβαδά-Πυθαγόρειο Θεώρημα) (2813)

Ασκήσεις Τριγωνμετρίας (1403)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φυλλάδιο διακοπών του Πάσχα) (1966)

Πυθαγόρας ο Σάμιος