Β Γυμνασίου

Σημειώσεις Β‘ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 Τα φύλλα εργασίας στην πρόσθεση και αφαίρεση ρητών βρίσκονται στον φάκελο της Α Γυμνασίου.
 

Δυνάμεις ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (518 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (277 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (234 downloads)

 

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

 

Η έννοια της μεταβλητής (2ο φύλλο εργασίας) (237 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (174 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (149 downloads)

Εξισώσεις α' βαθμού (3ο φύλλο εργασίας) (491 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (1751 downloads)

Εμβαδά-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (302 downloads)

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2017-2018 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 

Επανάληψη Στις Πράξεις Ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (3485 downloads)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (3225 downloads)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (2746 downloads)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1773 downloads)

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Η έννοια της μεταβλητής (3ο φύλλο εργασίας) (2326 downloads)

Η εξίσωση α' βαθμού (4ο φύλλο εργασίας) (3506 downloads)

Εξισώσεις α΄ βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (2665 downloads)

Εξισώσεις α΄ βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (2164 downloads)

Εξισώσεις - Επίλυση προβλημάτων (5ο φύλλο εργασίας) (2730 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας) (2993 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο Χριστουγέννων) (2978 downloads)

 

Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί (7ο φύλλο εργασίας) (1226 downloads)

Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί-Προβλήματα (8ο φύλλο εργασίας) (871 downloads)

Η έννοια της συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (2385 downloads)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (10ο φύλλο εργασίας) (1778 downloads)

Η συνάρτηση y=αx (11ο φύλλο εργασίας) (1906 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (2201 downloads)

Η συνάρτηση y=αx+β (12ο φύλλο εργασίας) (967 downloads)

 

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Φύλλο εργασίας) (377 downloads)

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Κανονικό εξάγωνο) (236 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (5126 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (4079 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2680 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα) (3182 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (1997 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β3) (990 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β1) (888 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες-Κανονικά πολύγωνα (4ο φύλλο εργασίας) (1415 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (689 downloads)

 

 

 

 

Πυθαγόρας ο Σάμιος