Β Γυμνασίου

Σημειώσεις Β‘ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2019-2020 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Μένουμε Σπίτι…και κάνουμε Μαθηματικά!

Τις λύσεις των φύλλων εργασίας “Μένουμε Σπίτι” μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail: katsipis@gmail.com

"Μένουμε Σπίτι" (1ο φύλλο εργασίας, Εγγεγραμμένες Γωνίες) (4074 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 1ου φύλλου εργασίας) (1473 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (2ο φύλλο εργασίας, Προβλήματα Εξισώσεων) (3614 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 2ου φύλλου εργασίας) (1243 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (3ο φύλλο εργασίας, Εξισώσεις α' Βαθμού) (4580 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 3ου φύλλου εργασίας) (1150 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (4o φύλλο εργασίας, Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού-Άρρητοι-Πραγματικοί-Προβλήματα) (4865 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 4ου φύλλου εργασίας) (959 downloads)
 Online Test (Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού)
"Μένουμε Σπίτι" (5o φύλλο εργασίας, Καρτεσιανές Συντεταγμένες-Εμβαδά-Πυθαγόρειο) (2921 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 5ου φύλλου εργασίας) (790 downloads)
 Online Test (Η έννοια της μεταβλητής-Εξισώσεις α’ βαθμού)
"Μένουμε Σπίτι" (Επαναληπτικό φύλλο ασκήσεων για τις διακοπές του Πάσχα) (2492 downloads)

Οι ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου ασκήσεων συζητήθηκαν στα τηλεμαθήματα των προηγούμενων εβδομάδων (22/4-30/4).

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια άσκηση να μου στείλετε στο e-mail: katsipis@gmail.com.

Τεστ γνώσεων  (Online Test, Κανονικά πολύγωνα)
“Μένουμε Σπίτι” (6o φύλλο εργασίας, Κανονικά Πολύγωνα) (1403 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 6ου φύλλου εργασίας) (493 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (7o φύλλο εργασίας, Μήκος Κύκλου) (1029 downloads)

 

Μένουμε Ασφαλείς…και κάνουμε Μαθηματικά!

 

“Μένουμε Ασφαλείς” (8o φύλλο εργασίας, Η Συνάρτηση y=αx) (1557 downloads)
“Μένουμε Ασφαλείς” (9o φύλλο εργασίας, Η Συνάρτηση y=αx+β) (1383 downloads)

 

 

Άλγεβρα:

Επανάληψη-Πράξεις Ρητών Αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (4348 downloads)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (4192 downloads)

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2994 downloads)

Η Έννοια της Μεταβλητής (3ο φύλλο εργασίας) (2341 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2024 downloads)

Εξίσωση α΄ Βαθμού (4ο φύλλο εργασίας) (4467 downloads)

Εξίσωση α' Βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2999 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (5ο φύλλο εργασίας) (2440 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού (6ο φύλλο εργασίας) (3483 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2883 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Πραγματικοί Αριθμοί (7ο φύλλο εργασίας) (1441 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Πραγματικοί Αριθμοί-Προβλήματα (8ο φύλλο εργασίας) (1214 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Προβλήματα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (835 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (2401 downloads)

Καρτεσιανές Συντεταγμένες-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (10ο φύλλο εργασίας) (2176 downloads)

Καρτεσιανές Συντεταγμένες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1309 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (5067 downloads)

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων ( κατ' οίκον γραπτή εργασία) (2824 downloads)

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2538 downloads)

Πυθαγόρειο Θεώρημα (2ο φύλλο εργασίας) (4793 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα, ομάδα Α) (2749 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα, ομάδα Β) (1880 downloads)

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας (3ο φύλλο εργασίας) (3576 downloads)

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2252 downloads)

Εγγεγραμμένες Γωνίες-Κανονικά Πολύγωνα (4ο φύλλο εργασίας) (2287 downloads)

Εγγεγραμμένες Γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1328 downloads)

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 Τα φύλλα εργασίας στην πρόσθεση και αφαίρεση ρητών βρίσκονται στον φάκελο της Α Γυμνασίου.
 

Δυνάμεις ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (2774 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (5076 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1549 downloads)

 

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

 

Η έννοια της μεταβλητής (2ο φύλλο εργασίας) (1619 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1574 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1246 downloads)

Εξισώσεις α' βαθμού (3ο φύλλο εργασίας) (3278 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2428 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (4ο φύλλο εργασίας) (1511 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Εξισώσεις α΄ βαθμού) (2697 downloads)

Τετραγωνική ρίζα (5ο φύλλο εργασίας) (2202 downloads)

Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας) (1157 downloads)

Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί-Προβλήματα (7ο φύλλο εργασίας) (990 downloads)

Η έννοια της συνάρτησης (8ο φύλλο εργασίας) (2182 downloads)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (1744 downloads)

Η συνάρτηση y=αx (10ο φύλλο εργασίας) (2200 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (3644 downloads)

Προτεινόμενο (ενδεικτικό) Διαγώνισμα-Μαθηματικά Β Γυμνασίου (2467 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (4601 downloads)

Εμβαδά-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (3088 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2037 downloads)

Πυθαγόρειο θεώρημα (3ο φύλλο εργασίας) (3099 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (4ο φύλλο εργασίας) (2871 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1824 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες-Κανονικά πολύγωνα (5ο φύλλο εργασίας) (2288 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1499 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Πυθαγόρας ο Σάμιος