Β Γυμνασίου

Σημειώσεις Β‘ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 Τα φύλλα εργασίας στην πρόσθεση και αφαίρεση ρητών βρίσκονται στον φάκελο της Α Γυμνασίου.
 

Δυνάμεις ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (739 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (402 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (344 downloads)

 

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

 

Η έννοια της μεταβλητής (2ο φύλλο εργασίας) (403 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (314 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (253 downloads)

Εξισώσεις α' βαθμού (3ο φύλλο εργασίας) (844 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (539 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (4ο φύλλο εργασίας) (90 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Εξισώσεις α΄ βαθμού) (143 downloads)

Τετραγωνική ρίζα (5ο φύλλο εργασίας) (61 downloads)

Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας) (7 downloads)

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (2492 downloads)

Εμβαδά-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (1071 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (499 downloads)

Πυθαγόρειο θεώρημα (3ο φύλλο εργασίας) (250 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (4ο φύλλο εργασίας) (210 downloads)

 

 

 

Σχολικό Έτος 2017-2018 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 

Επανάληψη Στις Πράξεις Ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (3570 downloads)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (3288 downloads)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (2792 downloads)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1820 downloads)

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Η έννοια της μεταβλητής (3ο φύλλο εργασίας) (2381 downloads)

Η εξίσωση α' βαθμού (4ο φύλλο εργασίας) (3615 downloads)

Εξισώσεις α΄ βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (2761 downloads)

Εξισώσεις α΄ βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (2268 downloads)

Εξισώσεις - Επίλυση προβλημάτων (5ο φύλλο εργασίας) (2854 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας) (3488 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο Χριστουγέννων) (3729 downloads)

 

Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί (7ο φύλλο εργασίας) (1656 downloads)

Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί-Προβλήματα (8ο φύλλο εργασίας) (1146 downloads)

Η έννοια της συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (3198 downloads)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (10ο φύλλο εργασίας) (2403 downloads)

Η συνάρτηση y=αx (11ο φύλλο εργασίας) (2539 downloads)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (2481 downloads)

Η συνάρτηση y=αx+β (12ο φύλλο εργασίας) (1480 downloads)

 

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Φύλλο εργασίας) (527 downloads)

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Κανονικό εξάγωνο) (319 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (5352 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (4298 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2850 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα) (4110 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (2845 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β3) (1609 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β1) (1392 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες-Κανονικά πολύγωνα (4ο φύλλο εργασίας) (1720 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (894 downloads)

 

 

 

 

Πυθαγόρας ο Σάμιος