Β Γυμνασίου

Σημειώσεις Β‘ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2017-2018 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 

Επανάληψη Στις Πράξεις Ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (2165)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (1647)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1537)

Δυνάμεις ρητών αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (767)

Ηλεκτρονικό test (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Η έννοια της μεταβλητής (3ο φύλλο εργασίας) (1232)

Η εξίσωση α' βαθμού (4ο φύλλο εργασίας) (1994)

Εξισώσεις α΄ βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1372)

Εξισώσεις α΄ βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1089)

Εξισώσεις - Επίλυση προβλημάτων (5ο φύλλο εργασίας) (1371)

Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας) (1826)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο Χριστουγέννων) (1954)

 

Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί (7ο φύλλο εργασίας) (706)

Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί-Προβλήματα (8ο φύλλο εργασίας) (479)

Η έννοια της συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (2067)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (10ο φύλλο εργασίας) (1524)

Η συνάρτηση y=αx (11ο φύλλο εργασίας) (1650)

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (1958)

Η συνάρτηση y=αx+β (12ο φύλλο εργασίας) (755)

 

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Φύλλο εργασίας) (84)

Ημέρα Μαθηματικών (Έτος Μαθηματικών 2018-Κανονικό εξάγωνο) (70)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (3642)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (2553)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1411)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα) (1397)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (1647)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β3) (744)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β1) (663)

Εγγεγραμμένες γωνίες-Κανονικά πολύγωνα (4ο φύλλο εργασίας) (1230)

Εγγεγραμμένες γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (518)

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2016-2017 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Φύλλο επαναληπτικών ασκήσεων-Μαθηματικά Β' Γυμνασίου (...για τις διακοπές του Πάσχα) (4936)

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2015-2016 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Πρόσθεση Ρητών Αριθμών (1ο Φύλλο Εργασίας) (1887)

Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (2ο Φύλλο Εργασίας) (1295)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1222)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (969)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, απαντήσεις ομάδας Α) (892)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, απαντήσεις ομάδας Β) (1002)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (3ο Φύλλο Εργασίας) (1919)

Ηλεκτρονικό test (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1731)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1131)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β3, ομάδα Α) (1289)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, τμήμα Β3, ομάδα Β) (1387)

Η έννοια της μεταβλητής (4ο Φύλλο Εργασίας) (1501)

Αλγεβρικές παραστάσεις-Αναγωγή ομοίων όρων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (1550)

Αλγεβρικές παραστάσεις-Αναγωγή ομοίων όρων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1329)

Εξίσωση α' βαθμού (5ο Φύλλο Εργασίας) (2840)

Εξισώσεις α βαθμού-Επίλυση προβλημάτων (6ο Φύλλο Εργασίας) (2424)

Διαγώνισμα Α΄ τριμήνου (Έννοια Mεταβλητής-Εξισώσεις α' βαθμού-Επίλυση Προβλημάτων, ομάδα Α) (2948)

Διαγώνισμα Α΄ τριμήνου (Έννοια Mεταβλητής-Εξισώσεις α' βαθμού-Επίλυση Προβλημάτων, ομάδα Β) (2342)

Ανισώσεις α βαθμού (7ο Φύλλο Εργασίας) (1237)

Ανισώσεις α΄ βαθμού (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (891)

Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού (8ο Φύλλο Εργασίας) (3619)

Η έννοια της συνάρτησης (9ο Φύλλο Εργασίας) (2581)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (10ο Φύλλο Εργασίας) (2180)

Οι συναρτήσεις y=αx και y=αx+β (11ο Φύλλο Εργασίας) (3646)

Η συνάρτηση y=αx (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (2254)

Η συνάρτηση y=αx (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1708)

 

Επαναληπτικές ασκήσεις-θέματα μαθηματικών β' γυμνασίου (3915)

 

 

Γεωμετρία:

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο Φύλλο Εργασίας) (4814)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3343)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Ασκήσεων Χριστουγέννων) (3761)

Διαγώνισμα B΄ τριμήνου (Εμβαδά επίπεδων σχημάτων-Πυθαγόρειο θεώρημα) (6686)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (2ο Φύλλο Εργασίας) (3187)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 35-45-60 (3ο Φύλλο Εργασίας) (1802)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 35-45-60 (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1695)

Εγγεγραμμένες γωνίες (4ο Φύλλο Εργασίας) (2322)

Εγγεγραμμένες γωνίες (Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1635)

 

 

 

Πυθαγόρας ο Σάμιος