Β Γυμνασίου

Σημειώσεις Β‘ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2019-2020 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Μένουμε Σπίτι…και κάνουμε Μαθηματικά!

Τις λύσεις των φύλλων εργασίας “Μένουμε Σπίτι” μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail: katsipis@gmail.com

"Μένουμε Σπίτι" (1ο φύλλο εργασίας, Εγγεγραμμένες Γωνίες) (5439 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 1ου φύλλου εργασίας) (1888 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (2ο φύλλο εργασίας, Προβλήματα Εξισώσεων) (4404 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 2ου φύλλου εργασίας) (1586 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (3ο φύλλο εργασίας, Εξισώσεις α' Βαθμού) (5539 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 3ου φύλλου εργασίας) (1467 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (4o φύλλο εργασίας, Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού-Άρρητοι-Πραγματικοί-Προβλήματα) (6089 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 4ου φύλλου εργασίας) (1251 downloads)
 Online Test (Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού)
"Μένουμε Σπίτι" (5o φύλλο εργασίας, Καρτεσιανές Συντεταγμένες-Εμβαδά-Πυθαγόρειο) (3994 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 5ου φύλλου εργασίας) (1090 downloads)
 Online Test (Η έννοια της μεταβλητής-Εξισώσεις α’ βαθμού)
"Μένουμε Σπίτι" (Επαναληπτικό φύλλο ασκήσεων για τις διακοπές του Πάσχα) (3339 downloads)

Οι ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου ασκήσεων συζητήθηκαν στα τηλεμαθήματα των προηγούμενων εβδομάδων (22/4-30/4).

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια άσκηση να μου στείλετε στο e-mail: katsipis@gmail.com.

Τεστ γνώσεων  (Online Test, Κανονικά πολύγωνα)
“Μένουμε Σπίτι” (6o φύλλο εργασίας, Κανονικά Πολύγωνα) (2232 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 6ου φύλλου εργασίας) (728 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (7o φύλλο εργασίας, Μήκος Κύκλου) (1629 downloads)

 

Μένουμε Ασφαλείς…και κάνουμε Μαθηματικά!

 

“Μένουμε Ασφαλείς” (8o φύλλο εργασίας, Η Συνάρτηση y=αx) (2420 downloads)
“Μένουμε Ασφαλείς” (9o φύλλο εργασίας, Η Συνάρτηση y=αx+β) (2177 downloads)

 

 

Άλγεβρα:

Επανάληψη-Πράξεις Ρητών Αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (5222 downloads)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (5067 downloads)

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3665 downloads)

Η Έννοια της Μεταβλητής (3ο φύλλο εργασίας) (2984 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2555 downloads)

Εξίσωση α΄ Βαθμού (4ο φύλλο εργασίας) (5474 downloads)

Εξίσωση α' Βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3756 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (5ο φύλλο εργασίας) (3095 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού (6ο φύλλο εργασίας) (4598 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (3923 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Πραγματικοί Αριθμοί (7ο φύλλο εργασίας) (2120 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Πραγματικοί Αριθμοί-Προβλήματα (8ο φύλλο εργασίας) (1764 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Προβλήματα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1279 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (3628 downloads)

Καρτεσιανές Συντεταγμένες-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (10ο φύλλο εργασίας) (3502 downloads)

Καρτεσιανές Συντεταγμένες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2181 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (6127 downloads)

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων ( κατ' οίκον γραπτή εργασία) (3606 downloads)

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3318 downloads)

Πυθαγόρειο Θεώρημα (2ο φύλλο εργασίας) (6176 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα, ομάδα Α) (4067 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα, ομάδα Β) (2779 downloads)

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας (3ο φύλλο εργασίας) (5217 downloads)

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (3349 downloads)

Εγγεγραμμένες Γωνίες-Κανονικά Πολύγωνα (4ο φύλλο εργασίας) (4050 downloads)

Εγγεγραμμένες Γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2263 downloads)

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 Τα φύλλα εργασίας στην πρόσθεση και αφαίρεση ρητών βρίσκονται στον φάκελο της Α Γυμνασίου.
 

Δυνάμεις ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (3003 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (5286 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1714 downloads)

 

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

 

Η έννοια της μεταβλητής (2ο φύλλο εργασίας) (1763 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1726 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1386 downloads)

Εξισώσεις α' βαθμού (3ο φύλλο εργασίας) (3500 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2739 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (4ο φύλλο εργασίας) (1710 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Εξισώσεις α΄ βαθμού) (3064 downloads)

Τετραγωνική ρίζα (5ο φύλλο εργασίας) (2472 downloads)

Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας) (1329 downloads)

Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί-Προβλήματα (7ο φύλλο εργασίας) (1156 downloads)

Η έννοια της συνάρτησης (8ο φύλλο εργασίας) (2496 downloads)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (2053 downloads)

Η συνάρτηση y=αx (10ο φύλλο εργασίας) (3026 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (4644 downloads)

Προτεινόμενο (ενδεικτικό) Διαγώνισμα-Μαθηματικά Β Γυμνασίου (3432 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (4857 downloads)

Εμβαδά-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (3461 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2299 downloads)

Πυθαγόρειο θεώρημα (3ο φύλλο εργασίας) (3547 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (4ο φύλλο εργασίας) (3382 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2240 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες-Κανονικά πολύγωνα (5ο φύλλο εργασίας) (2867 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1971 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Πυθαγόρας ο Σάμιος