Β Γυμνασίου

Σημειώσεις Β‘ Γυμνασίου

 

Σχολικό Έτος 2019-2020 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Μένουμε Σπίτι…και κάνουμε Μαθηματικά!

Τις λύσεις των φύλλων εργασίας “Μένουμε Σπίτι” μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail: katsipis@gmail.com

"Μένουμε Σπίτι" (1ο φύλλο εργασίας, Εγγεγραμμένες Γωνίες) (3875 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 1ου φύλλου εργασίας) (1335 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (2ο φύλλο εργασίας, Προβλήματα Εξισώσεων) (3149 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 2ου φύλλου εργασίας) (1110 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (3ο φύλλο εργασίας, Εξισώσεις α' Βαθμού) (3941 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 3ου φύλλου εργασίας) (1032 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (4o φύλλο εργασίας, Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού-Άρρητοι-Πραγματικοί-Προβλήματα) (4606 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 4ου φύλλου εργασίας) (900 downloads)
 Online Test (Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού)
"Μένουμε Σπίτι" (5o φύλλο εργασίας, Καρτεσιανές Συντεταγμένες-Εμβαδά-Πυθαγόρειο) (2845 downloads)
"Μένουμε Σπίτι" (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 5ου φύλλου εργασίας) (746 downloads)
 Online Test (Η έννοια της μεταβλητής-Εξισώσεις α’ βαθμού)
"Μένουμε Σπίτι" (Επαναληπτικό φύλλο ασκήσεων για τις διακοπές του Πάσχα) (2440 downloads)

Οι ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου ασκήσεων συζητήθηκαν στα τηλεμαθήματα των προηγούμενων εβδομάδων (22/4-30/4).

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια άσκηση να μου στείλετε στο e-mail: katsipis@gmail.com.

Τεστ γνώσεων  (Online Test, Κανονικά πολύγωνα)
“Μένουμε Σπίτι” (6o φύλλο εργασίας, Κανονικά Πολύγωνα) (1373 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (Οι λύσεις των ερωτημάτων του 6ου φύλλου εργασίας) (462 downloads)
“Μένουμε Σπίτι” (7o φύλλο εργασίας, Μήκος Κύκλου) (996 downloads)

 

Μένουμε Ασφαλείς…και κάνουμε Μαθηματικά!

 

“Μένουμε Ασφαλείς” (8o φύλλο εργασίας, Η Συνάρτηση y=αx) (1507 downloads)
“Μένουμε Ασφαλείς” (9o φύλλο εργασίας, Η Συνάρτηση y=αx+β) (1347 downloads)

 

 

Άλγεβρα:

Επανάληψη-Πράξεις Ρητών Αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (3543 downloads)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (2ο φύλλο εργασίας) (3356 downloads)

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

Δυνάμεις Ρητών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2356 downloads)

Η Έννοια της Μεταβλητής (3ο φύλλο εργασίας) (1872 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1602 downloads)

Εξίσωση α΄ Βαθμού (4ο φύλλο εργασίας) (3736 downloads)

Εξίσωση α' Βαθμού (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2608 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (5ο φύλλο εργασίας) (2101 downloads)

Τετραγωνική Ρίζα Θετικού Αριθμού (6ο φύλλο εργασίας) (3223 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2742 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Πραγματικοί Αριθμοί (7ο φύλλο εργασίας) (1364 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Πραγματικοί Αριθμοί-Προβλήματα (8ο φύλλο εργασίας) (1155 downloads)

Άρρητοι Αριθμοί-Προβλήματα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (786 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (2337 downloads)

Καρτεσιανές Συντεταγμένες-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (10ο φύλλο εργασίας) (2125 downloads)

Καρτεσιανές Συντεταγμένες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1264 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (4596 downloads)

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων ( κατ' οίκον γραπτή εργασία) (2487 downloads)

Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2246 downloads)

Πυθαγόρειο Θεώρημα (2ο φύλλο εργασίας) (4531 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα, ομάδα Α) (2538 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Πυθαγόρειο θεώρημα, ομάδα Β) (1753 downloads)

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας (3ο φύλλο εργασίας) (3507 downloads)

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (2199 downloads)

Εγγεγραμμένες Γωνίες-Κανονικά Πολύγωνα (4ο φύλλο εργασίας) (2249 downloads)

Εγγεγραμμένες Γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1288 downloads)

Σχολικό Έτος 2018-2019 (Γυμνάσιο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

 Τα φύλλα εργασίας στην πρόσθεση και αφαίρεση ρητών βρίσκονται στον φάκελο της Α Γυμνασίου.
 

Δυνάμεις ρητών αριθμών (1ο φύλλο εργασίας) (2686 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (5001 downloads)

Ιδιότητες δυνάμεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (1489 downloads)

 

“Online test” (Πράξεις με ρητούς αριθμούς)

 

Η έννοια της μεταβλητής (2ο φύλλο εργασίας) (1569 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Α) (1523 downloads)

Αλγεβρικές παραστάσεις (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-ομάδα Β) (1202 downloads)

Εξισώσεις α' βαθμού (3ο φύλλο εργασίας) (3199 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (Φύλλο Χριστουγέννων) (2384 downloads)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων (4ο φύλλο εργασίας) (1453 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Εξισώσεις α΄ βαθμού) (2570 downloads)

Τετραγωνική ρίζα (5ο φύλλο εργασίας) (2160 downloads)

Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας) (1128 downloads)

Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί-Προβλήματα (7ο φύλλο εργασίας) (961 downloads)

Η έννοια της συνάρτησης (8ο φύλλο εργασίας) (2158 downloads)

Καρτεσιανές συντεταγμένες-Γραφική παράσταση συνάρτησης (9ο φύλλο εργασίας) (1720 downloads)

Η συνάρτηση y=αx (10ο φύλλο εργασίας) (2168 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (φύλλο για τις διακοπές του Πάσχα) (3609 downloads)

Προτεινόμενο (ενδεικτικό) Διαγώνισμα-Μαθηματικά Β Γυμνασίου (2421 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (1ο φύλλο εργασίας) (4508 downloads)

Εμβαδά-Συνδυαστικές ασκήσεις (2ο φύλλο εργασίας) (3019 downloads)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1979 downloads)

Πυθαγόρειο θεώρημα (3ο φύλλο εργασίας) (3031 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (4ο φύλλο εργασίας) (2839 downloads)

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1797 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες-Κανονικά πολύγωνα (5ο φύλλο εργασίας) (2259 downloads)

Εγγεγραμμένες γωνίες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1475 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Πυθαγόρας ο Σάμιος