Β Λυκείου

 

Σημειώσεις Β‘ Λυκείου

Σχολικό έτος 2013-2014.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1654 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (1283 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα) (1390 downloads)

Συντεταγμένες στο επίπεδο (1866 downloads)

Τυπολόγιο Διανυσμάτων (1597 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συντεταγμένες Στο Επίπεδο) (1604 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (2435 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (2889 downloads)

Γενική Εξίσωση Ευθείας (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (1893 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Α ομάδα (2858 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Β ομάδα (2159 downloads)

Ασκήσεις στον Κύκλο (1792 downloads)

Φύλλο εργασίας (Κύκλος) (1493 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Παραβολή) (737 downloads)

Τυπολόγιο στις Κωνικές Τομές (1089 downloads)

Φύλλο εργασίας (Έλλειψη) (726 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (με τη συνεργασία του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου) (1955 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1560 downloads)

 

Γεωμετρία:

 

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Μετρικές Σχέσεις Στο Ορθογώνιο Τρίγωνο (2152 downloads)

Μετρικές Σχέσεις (Θεωρία-Ασκήσεις) (2846 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις) (3252 downloads)

  Επαναληπτικά Θέματα (2017 downloads)

  Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1894 downloads)

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Βασικό τυπολόγιο διανυσμάτων (1121 downloads)

Συμπληρωματικές ασκήσεις (Συντεταγμένες-Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων) (1100 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Συντεταγμένες-Εσωτερικό Γινόμενο) (1285 downloads)

 

Εισαγωγικό φυλλάδιο στην ευθεία (1594 downloads)

 

Συπληρωματικές Ασκήσεις (Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας) (1573 downloads)

 

Βασικό τυπολόγιο στην ευθεία (1091 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στην ευθεία (1015 downloads)

 

Κύκλος (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (918 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1178 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (961 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

ΔΙαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις σε Τρίγωνο) (1406 downloads)

 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία (Μετρικές σχέσεις σε κύκλο) (952 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εμβαδά) (1248 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (1) (1282 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (2) (1190 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία των μαθητριών του Β3, Ευανθίας Πελέκη και Σοφίας Τουσουνίδη) (2226 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία της μαθήτριας του Β3, Ευαγγελίας Χρήστου) (1088 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1491 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1332 downloads)