Β Λυκείου

 

Σημειώσεις Β‘ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας) (2536 downloads)

Η Έννοια του Διανύσματος-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (228 downloads)

Πρόσθεση-Αφαίρεση Διανυσμάτων-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (175 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας) (105 downloads)

Συντεταγμένες στο Επίπεδο-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (293 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (309 downloads)

Βασικό Τυπολόγιο-Διανύσματα-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (133 downloads)

Επανάληψη Ενοτήτων 1.4-1.5-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (122 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Διανύσματα, ενότητες 1.4-1.5) (120 downloads)

Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα -Μαθηματικά Προσανατολισμού Β’ Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test-Εργασία Χριστουγέννων)

Εξίσωση Ευθείας-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας) (134 downloads)

  Η Ευθεία στο Επίπεδο-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β’ Λυκείου (Ενότητα 2.1-Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας) (142 downloads)

Η Ευθεία στο Επίπεδο-Επαναληπτικές Ασκήσεις-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (18 downloads)

Κεφάλαιο 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Βασικό Τυπολόγιο) (20 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Η Ευθεία στο Επίπεδο, Κεφάλαιο 2ο) (57 downloads)

Ο Κύκλος-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (51 downloads)

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1o φύλλο εργασίας) (754 downloads)

Η Έννοια του Διανύσματος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (507 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (2ο φύλλο εργασίας) (537 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (380 downloads)

Συντεταγμένες στο Επίπεδο (3ο φύλλο εργασίας) (572 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (588 downloads)

Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (5ο φύλλο εργασίας) (600 downloads)

 Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Διανύσματα, ενότητες 1.3-1.5) (720 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (6ο φύλλο εργασίας) (380 downloads)

 Η Ευθεία στο Επίπεδο (Ενότητα 2.1-Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (7ο φύλλο εργασίας) (312 downloads)

Κεφάλαιο 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο (Βασικό Τυπολόγιο) (216 downloads)

Η Ευθεία στο Επίπεδο-Επαναληπτικές Ασκήσεις (7ο φύλλο εργασίας) (295 downloads)

Διαγώνισμα B' Τετραμήνου-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Η Ευθεία στο Επίπεδο, Κεφάλαιο 2ο) (423 downloads)

Ο Κύκλος (9ο φύλλο εργασίας) (315 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου-Ενότητες 1.1-3.1 (10ο φύλλο εργασίας) (304 downloads)

Η Παραβολή-Η Έλλειψη-Η Υπερβολή (11ο φύλλο εργασίας) (180 downloads)

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1o φύλλο εργασίας) (619 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (2ο φύλλο εργασίας) (445 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (491 downloads)

Συντεταγμένες στο Επίπεδο (3ο φύλλο εργασίας) (596 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (677 downloads)

Κεφάλαιο 1ο: Διανύσματα (Βασικό Τυπολόγιο) (487 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (5ο φύλλο εργασίας) (608 downloads)

 Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η Ευθεία στο Επίπεδο (Ενότητα 2.1-Online Test)

Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (6ο φύλλο εργασίας) (495 downloads)

Κεφάλαιο 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο (Βασικό Τυπολόγιο) (339 downloads)

Η Ευθεία στο Επίπεδο-Επαναληπτικές Ασκήσεις (7ο φύλλο εργασίας) (572 downloads)

Ο Κύκλος (8ο φύλλο εργασίας) (558 downloads)

Εργασία στον Κύκλο (9ο φύλλο εργασίας) (391 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (10ο φύλλο εργασίας, ενότητες 1.1 έως και 3.2) (274 downloads)

Η Παραβολή (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (266 downloads)

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (2236 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (1745 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα) (1860 downloads)

Συντεταγμένες στο επίπεδο (2523 downloads)

Τυπολόγιο Διανυσμάτων (2208 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συντεταγμένες Στο Επίπεδο) (2200 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (3337 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (4101 downloads)

Γενική Εξίσωση Ευθείας (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (2862 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Α ομάδα (4601 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Β ομάδα (3400 downloads)

Ασκήσεις στον Κύκλο (2565 downloads)

Φύλλο εργασίας (Κύκλος) (2141 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Παραβολή) (1071 downloads)

Τυπολόγιο στις Κωνικές Τομές (1571 downloads)

Φύλλο εργασίας (Έλλειψη) (1041 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (με τη συνεργασία του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου) (2649 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2045 downloads)

 

Γεωμετρία:

 

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Μετρικές Σχέσεις Στο Ορθογώνιο Τρίγωνο (2745 downloads)

Μετρικές Σχέσεις (Θεωρία-Ασκήσεις) (3511 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις) (4057 downloads)

  Επαναληπτικά Θέματα (2484 downloads)

  Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2223 downloads)

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Βασικό τυπολόγιο διανυσμάτων (1490 downloads)

Συμπληρωματικές ασκήσεις (Συντεταγμένες-Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων) (1397 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Συντεταγμένες-Εσωτερικό Γινόμενο) (1744 downloads)

 

Εισαγωγικό φυλλάδιο στην ευθεία (1939 downloads)

 

Συπληρωματικές Ασκήσεις (Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας) (1871 downloads)

 

Βασικό τυπολόγιο στην ευθεία (1449 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στην ευθεία (1417 downloads)

 

Κύκλος (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (1176 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1501 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1234 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

ΔΙαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις σε Τρίγωνο) (1842 downloads)

 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία (Μετρικές σχέσεις σε κύκλο) (1191 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εμβαδά) (1705 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (1) (1842 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (2) (1671 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία των μαθητριών του Β3, Ευανθίας Πελέκη και Σοφίας Τουσουνίδη) (2616 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία της μαθήτριας του Β3, Ευαγγελίας Χρήστου) (1445 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1954 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1676 downloads)