Β Λυκείου

 

Σημειώσεις Β‘ Λυκείου

Σχολικό έτος 2013-2014.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1432)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (1092)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα) (1193)

Συντεταγμένες στο επίπεδο (1551)

Τυπολόγιο Διανυσμάτων (1376)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συντεταγμένες Στο Επίπεδο) (1363)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (2125)

Εξίσωση Ευθείας (2746)

Γενική Εξίσωση Ευθείας (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (1805)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Α ομάδα (2756)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Β ομάδα (2089)

Ασκήσεις στον Κύκλο (1730)

Φύλλο εργασίας (Κύκλος) (1433)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Παραβολή) (686)

Τυπολόγιο στις Κωνικές Τομές (1029)

Φύλλο εργασίας (Έλλειψη) (678)

Επαναληπτικά Θέματα (με τη συνεργασία του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου) (1878)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1479)

 

Γεωμετρία:

 

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Μετρικές Σχέσεις Στο Ορθογώνιο Τρίγωνο (2001)

Μετρικές Σχέσεις (Θεωρία-Ασκήσεις) (2692)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις) (3017)

 Επαναληπτικά Θέματα (1929)

 Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1833)

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Βασικό τυπολόγιο διανυσμάτων (1020)

Συμπληρωματικές ασκήσεις (Συντεταγμένες-Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων) (1024)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Συντεταγμένες-Εσωτερικό Γινόμενο) (1183)

 

Εισαγωγικό φυλλάδιο στην ευθεία (1520)

 

Συπληρωματικές Ασκήσεις (Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας) (1521)

 

Βασικό τυπολόγιο στην ευθεία (1027)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στην ευθεία (964)

 

Κύκλος (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (872)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1119)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (912)

 

 

Γεωμετρία:

 

ΔΙαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις σε Τρίγωνο) (1317)

 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία (Μετρικές σχέσεις σε κύκλο) (898)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εμβαδά) (1191)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (1) (1226)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (2) (1140)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία των μαθητριών του Β3, Ευανθίας Πελέκη και Σοφίας Τουσουνίδη) (2168)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία της μαθήτριας του Β3, Ευαγγελίας Χρήστου) (1028)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1421)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1272)