Β Λυκείου

 

Σημειώσεις Β‘ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1o φύλλο εργασίας) (343 downloads)

Η Έννοια του Διανύσματος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (281 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (2ο φύλλο εργασίας) (243 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (133 downloads)

Συντεταγμένες στο Επίπεδο (3ο φύλλο εργασίας) (240 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (299 downloads)

Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (5ο φύλλο εργασίας) (209 downloads)

 Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Διανύσματα, ενότητες 1.3-1.5) (124 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (6ο φύλλο εργασίας) (139 downloads)

 Η Ευθεία στο Επίπεδο (Ενότητα 2.1-Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (7ο φύλλο εργασίας) (134 downloads)

Κεφάλαιο 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο (Βασικό Τυπολόγιο) (58 downloads)

Η Ευθεία στο Επίπεδο-Επαναληπτικές Ασκήσεις (7ο φύλλο εργασίας) (91 downloads)

Διαγώνισμα B' Τετραμήνου-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Η Ευθεία στο Επίπεδο, Κεφάλαιο 2ο) (83 downloads)

Ο Κύκλος (9ο φύλλο εργασίας) (104 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου-Ενότητες 1.1-3.1 (10ο φύλλο εργασίας) (198 downloads)

Η Παραβολή-Η Έλλειψη-Η Υπερβολή (11ο φύλλο εργασίας) (53 downloads)

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1o φύλλο εργασίας) (513 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (2ο φύλλο εργασίας) (366 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (319 downloads)

Συντεταγμένες στο Επίπεδο (3ο φύλλο εργασίας) (515 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (606 downloads)

Κεφάλαιο 1ο: Διανύσματα (Βασικό Τυπολόγιο) (400 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (5ο φύλλο εργασίας) (543 downloads)

 Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η Ευθεία στο Επίπεδο (Ενότητα 2.1-Online Test)

Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (6ο φύλλο εργασίας) (431 downloads)

Κεφάλαιο 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο (Βασικό Τυπολόγιο) (281 downloads)

Η Ευθεία στο Επίπεδο-Επαναληπτικές Ασκήσεις (7ο φύλλο εργασίας) (472 downloads)

Ο Κύκλος (8ο φύλλο εργασίας) (484 downloads)

Εργασία στον Κύκλο (9ο φύλλο εργασίας) (276 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (10ο φύλλο εργασίας, ενότητες 1.1 έως και 3.2) (221 downloads)

Η Παραβολή (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (195 downloads)

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (2184 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (1700 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα) (1812 downloads)

Συντεταγμένες στο επίπεδο (2478 downloads)

Τυπολόγιο Διανυσμάτων (2150 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συντεταγμένες Στο Επίπεδο) (2138 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (3291 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (4053 downloads)

Γενική Εξίσωση Ευθείας (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (2821 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Α ομάδα (4497 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Β ομάδα (3342 downloads)

Ασκήσεις στον Κύκλο (2519 downloads)

Φύλλο εργασίας (Κύκλος) (2077 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Παραβολή) (1030 downloads)

Τυπολόγιο στις Κωνικές Τομές (1517 downloads)

Φύλλο εργασίας (Έλλειψη) (997 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (με τη συνεργασία του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου) (2602 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2003 downloads)

 

Γεωμετρία:

 

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Μετρικές Σχέσεις Στο Ορθογώνιο Τρίγωνο (2613 downloads)

Μετρικές Σχέσεις (Θεωρία-Ασκήσεις) (3384 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις) (3889 downloads)

  Επαναληπτικά Θέματα (2412 downloads)

  Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2165 downloads)

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Βασικό τυπολόγιο διανυσμάτων (1426 downloads)

Συμπληρωματικές ασκήσεις (Συντεταγμένες-Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων) (1352 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Συντεταγμένες-Εσωτερικό Γινόμενο) (1661 downloads)

 

Εισαγωγικό φυλλάδιο στην ευθεία (1890 downloads)

 

Συπληρωματικές Ασκήσεις (Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας) (1835 downloads)

 

Βασικό τυπολόγιο στην ευθεία (1402 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στην ευθεία (1364 downloads)

 

Κύκλος (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (1130 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1453 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1193 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

ΔΙαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις σε Τρίγωνο) (1715 downloads)

 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία (Μετρικές σχέσεις σε κύκλο) (1137 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εμβαδά) (1637 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (1) (1745 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (2) (1587 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία των μαθητριών του Β3, Ευανθίας Πελέκη και Σοφίας Τουσουνίδη) (2535 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία της μαθήτριας του Β3, Ευαγγελίας Χρήστου) (1369 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1864 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1608 downloads)