Β Λυκείου

 

Σημειώσεις Β‘ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1o φύλλο εργασίας) (65 downloads)

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1o φύλλο εργασίας) (586 downloads)

Η Έννοια του Διανύσματος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (396 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (2ο φύλλο εργασίας) (293 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (166 downloads)

Συντεταγμένες στο Επίπεδο (3ο φύλλο εργασίας) (270 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (314 downloads)

Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (5ο φύλλο εργασίας) (225 downloads)

 Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Διανύσματα, ενότητες 1.3-1.5) (142 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (6ο φύλλο εργασίας) (149 downloads)

 Η Ευθεία στο Επίπεδο (Ενότητα 2.1-Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (7ο φύλλο εργασίας) (143 downloads)

Κεφάλαιο 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο (Βασικό Τυπολόγιο) (66 downloads)

Η Ευθεία στο Επίπεδο-Επαναληπτικές Ασκήσεις (7ο φύλλο εργασίας) (100 downloads)

Διαγώνισμα B' Τετραμήνου-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου (Η Ευθεία στο Επίπεδο, Κεφάλαιο 2ο) (88 downloads)

Ο Κύκλος (9ο φύλλο εργασίας) (109 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου-Ενότητες 1.1-3.1 (10ο φύλλο εργασίας) (207 downloads)

Η Παραβολή-Η Έλλειψη-Η Υπερβολή (11ο φύλλο εργασίας) (65 downloads)

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1o φύλλο εργασίας) (562 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (2ο φύλλο εργασίας) (383 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (337 downloads)

Συντεταγμένες στο Επίπεδο (3ο φύλλο εργασίας) (524 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (4ο φύλλο εργασίας) (611 downloads)

Κεφάλαιο 1ο: Διανύσματα (Βασικό Τυπολόγιο) (407 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (5ο φύλλο εργασίας) (549 downloads)

 Επανάληψη 1ου Κεφαλαίου-Διανύσματα (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η Ευθεία στο Επίπεδο (Ενότητα 2.1-Online Test)

Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (6ο φύλλο εργασίας) (434 downloads)

Κεφάλαιο 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο (Βασικό Τυπολόγιο) (287 downloads)

Η Ευθεία στο Επίπεδο-Επαναληπτικές Ασκήσεις (7ο φύλλο εργασίας) (477 downloads)

Ο Κύκλος (8ο φύλλο εργασίας) (487 downloads)

Εργασία στον Κύκλο (9ο φύλλο εργασίας) (278 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (10ο φύλλο εργασίας, ενότητες 1.1 έως και 3.2) (226 downloads)

Η Παραβολή (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (199 downloads)

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (2195 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (1702 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα) (1814 downloads)

Συντεταγμένες στο επίπεδο (2481 downloads)

Τυπολόγιο Διανυσμάτων (2154 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συντεταγμένες Στο Επίπεδο) (2142 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (3295 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (4057 downloads)

Γενική Εξίσωση Ευθείας (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (2823 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Α ομάδα (4500 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Β ομάδα (3345 downloads)

Ασκήσεις στον Κύκλο (2522 downloads)

Φύλλο εργασίας (Κύκλος) (2082 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Παραβολή) (1033 downloads)

Τυπολόγιο στις Κωνικές Τομές (1520 downloads)

Φύλλο εργασίας (Έλλειψη) (999 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (με τη συνεργασία του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου) (2607 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2006 downloads)

 

Γεωμετρία:

 

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Μετρικές Σχέσεις Στο Ορθογώνιο Τρίγωνο (2621 downloads)

Μετρικές Σχέσεις (Θεωρία-Ασκήσεις) (3394 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις) (3899 downloads)

  Επαναληπτικά Θέματα (2417 downloads)

  Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2170 downloads)

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Βασικό τυπολόγιο διανυσμάτων (1435 downloads)

Συμπληρωματικές ασκήσεις (Συντεταγμένες-Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων) (1354 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Συντεταγμένες-Εσωτερικό Γινόμενο) (1665 downloads)

 

Εισαγωγικό φυλλάδιο στην ευθεία (1891 downloads)

 

Συπληρωματικές Ασκήσεις (Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας) (1836 downloads)

 

Βασικό τυπολόγιο στην ευθεία (1405 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στην ευθεία (1366 downloads)

 

Κύκλος (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (1131 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1457 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1194 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

ΔΙαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις σε Τρίγωνο) (1721 downloads)

 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία (Μετρικές σχέσεις σε κύκλο) (1140 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εμβαδά) (1640 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (1) (1749 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (2) (1589 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία των μαθητριών του Β3, Ευανθίας Πελέκη και Σοφίας Τουσουνίδη) (2541 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία της μαθήτριας του Β3, Ευαγγελίας Χρήστου) (1373 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1870 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1613 downloads)