Β Λυκείου

 

Σημειώσεις Β‘ Λυκείου

Σχολικό έτος 2013-2014.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1602 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (1213 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα) (1299 downloads)

Συντεταγμένες στο επίπεδο (1656 downloads)

Τυπολόγιο Διανυσμάτων (1476 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συντεταγμένες Στο Επίπεδο) (1423 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (2176 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (2804 downloads)

Γενική Εξίσωση Ευθείας (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (1841 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Α ομάδα (2795 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Β ομάδα (2120 downloads)

Ασκήσεις στον Κύκλο (1760 downloads)

Φύλλο εργασίας (Κύκλος) (1465 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Παραβολή) (712 downloads)

Τυπολόγιο στις Κωνικές Τομές (1061 downloads)

Φύλλο εργασίας (Έλλειψη) (705 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (με τη συνεργασία του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου) (1912 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1523 downloads)

 

Γεωμετρία:

 

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Μετρικές Σχέσεις Στο Ορθογώνιο Τρίγωνο (2030 downloads)

Μετρικές Σχέσεις (Θεωρία-Ασκήσεις) (2729 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις) (3054 downloads)

  Επαναληπτικά Θέματα (1964 downloads)

  Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1859 downloads)

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Βασικό τυπολόγιο διανυσμάτων (1077 downloads)

Συμπληρωματικές ασκήσεις (Συντεταγμένες-Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων) (1058 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Συντεταγμένες-Εσωτερικό Γινόμενο) (1214 downloads)

 

Εισαγωγικό φυλλάδιο στην ευθεία (1561 downloads)

 

Συπληρωματικές Ασκήσεις (Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας) (1553 downloads)

 

Βασικό τυπολόγιο στην ευθεία (1061 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στην ευθεία (992 downloads)

 

Κύκλος (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (895 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1148 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (939 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

ΔΙαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις σε Τρίγωνο) (1347 downloads)

 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία (Μετρικές σχέσεις σε κύκλο) (927 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εμβαδά) (1215 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (1) (1252 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (2) (1167 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία των μαθητριών του Β3, Ευανθίας Πελέκη και Σοφίας Τουσουνίδη) (2199 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία της μαθήτριας του Β3, Ευαγγελίας Χρήστου) (1063 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1464 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1305 downloads)