Β Λυκείου

 

Σημειώσεις Β‘ Λυκείου

Σχολικό έτος 2013-2014.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Η Έννοια του Διανύσματος-Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων (1683 downloads)

Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (1311 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα) (1421 downloads)

Συντεταγμένες στο επίπεδο (1909 downloads)

Τυπολόγιο Διανυσμάτων (1673 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συντεταγμένες Στο Επίπεδο) (1662 downloads)

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (2596 downloads)

Εξίσωση Ευθείας (3126 downloads)

Γενική Εξίσωση Ευθείας (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (2069 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Α ομάδα (3090 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Η Ευθεία στο Επίπεδο)-Β ομάδα (2333 downloads)

Ασκήσεις στον Κύκλο (1834 downloads)

Φύλλο εργασίας (Κύκλος) (1523 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Παραβολή) (751 downloads)

Τυπολόγιο στις Κωνικές Τομές (1126 downloads)

Φύλλο εργασίας (Έλλειψη) (746 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (με τη συνεργασία του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου) (2006 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1588 downloads)

 

Γεωμετρία:

 

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Μετρικές Σχέσεις Στο Ορθογώνιο Τρίγωνο (2210 downloads)

Μετρικές Σχέσεις (Θεωρία-Ασκήσεις) (2922 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις) (3375 downloads)

  Επαναληπτικά Θέματα (2056 downloads)

  Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1910 downloads)

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης:

 

Βασικό τυπολόγιο διανυσμάτων (1142 downloads)

Συμπληρωματικές ασκήσεις (Συντεταγμένες-Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων) (1138 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Συντεταγμένες-Εσωτερικό Γινόμενο) (1328 downloads)

 

Εισαγωγικό φυλλάδιο στην ευθεία (1622 downloads)

 

Συπληρωματικές Ασκήσεις (Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας) (1603 downloads)

 

Βασικό τυπολόγιο στην ευθεία (1124 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στην ευθεία (1060 downloads)

 

Κύκλος (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (935 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1199 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (977 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

 

ΔΙαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Μετρικές Σχέσεις σε Τρίγωνο) (1442 downloads)

 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία (Μετρικές σχέσεις σε κύκλο) (970 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εμβαδά) (1292 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (1) (1323 downloads)

 

Κριτήριο Αξιολόγησης στα εμβαδά (2) (1229 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία των μαθητριών του Β3, Ευανθίας Πελέκη και Σοφίας Τουσουνίδη) (2258 downloads)

 

Τυπολόγιο στα εμβαδά (Eργασία της μαθήτριας του Β3, Ευαγγελίας Χρήστου) (1108 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (1526 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Β Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1352 downloads)