Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2023-2024 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (452 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (323 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test, σχ. έτος 2023-2024)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (396 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (179 downloads)

Μέθοδοι Απόδειξης-Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (152 downloads)

Μέθοδοι Απόδειξης-Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-Απαντήσεις, σχ. έτος 2023-2024) (205 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (433 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Εργασία, σχ. έτος 2023-2024) (228 downloads)

Διαστήματα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (145 downloads)

Διαστήματα-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία-απαντήσεις, σχ. έτος 2023-2024) (169 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (266 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (350 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες: Απόλυτη Τιμή-Τετραγωνική ρίζα, σχ. έτος 2023-2024) (337 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων, σχ. έτος 2023-2024) (292 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (211 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (83 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (222 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (158 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (132 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (10ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (146 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (11o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (314 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (168 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

  Αριθμητική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (176 downloads)

  Γεωμετρική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (108 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 5.2-5.3-Αριθμητικ΄ή-Γεωμετρική Πρόοδος) (97 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (111 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (163 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (292 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

  Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Σχ. Έτος 2023-2024 (361 downloads)

  Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (311 downloads)

  1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (252 downloads)

  1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (250 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (243 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (162 downloads)

  2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (206 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (135 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α’ Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (105 downloads)

  Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α’ Λυκείου (Απαντήσεις της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας, σχ. έτος 2023-2024) (165 downloads)

  Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (239 downloads)

  Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6, σχ. έτος 2023-2024) (2274 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (180 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.7, 3.10-3.12 και 3.14-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων, σχ. έτος 2023-2024) (248 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (87 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (152 downloads)

Τέμνουσα Δύο Ευθειών-Ευκλείδειο Αίτημα-Κατασκευή Παράλληλης Ευθείας-Γωνίες με Πλευρές Παράλληλες (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, σχ. έτος 2023-2024) (138 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (10o φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (123 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (11ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (121 downloads)

Παραλληλόγραμμα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (205 downloads)

  Είδη Παραλληλογράμμων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας, σχ έτος 2023-2024) (138 downloads)

  Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (106 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (30 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Ενότητες 5.1-5.9, σχ. έτος 2023-2024) (64 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.9 (16ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2023-2024) (331 downloads)

 

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (921 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (3948 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (878 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (674 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (924 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (617 downloads)

Διαστήματα-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (491 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (1102 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (608 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 2.3-2.4-Απόλυτη Τιμή-Ρίζες) (3537 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (533 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας) (523 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (274 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (611 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (422 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (463 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (10ο φύλλο εργασίας) (368 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (11o φύλλο εργασίας) (484 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 4.1-4.2-Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Ανισώσεις 2ου Βαθμού) (580 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος-Άλγεβρα Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (304 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (414 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας) (354 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης-Άλγεβρα Α' Λυκείου (15ο φύλλο εργασίας) (308 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου (769 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας) (1106 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (713 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας) (701 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (560 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (416 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (417 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (700 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6) (944 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (423 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας) (419 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.15-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (362 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (240 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (451 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (195 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (10o φύλλο εργασίας) (231 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (246 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (11ο φύλλο εργασίας) (288 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο-Παράλληλες Ευθείες) (423 downloads)

Παραλληλόγραμμα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (510 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (13ο φύλλο εργασίας) (308 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (14ο φύλλο εργασίας) (334 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.6 (15ο φύλλο εργασίας) (348 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας) (179 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα- Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (225 downloads)

Τραπέζιο-Γεωμετρία Α' Λυκείου (16ο φύλλο εργασίας) (169 downloads)

 Επανάληψη 5ου κεφαλαίου, Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία (Άλγεβρα Α' Λυκείου) (1952 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (619 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (1021 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (674 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (622 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (1045 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (638 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (975 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (655 downloads)

Επανάληψη -Οι Πραγματικοί Αριθμοί Μέχρι Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (862 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ρίζες Πραγματικών Αριθμών, ενότητα 2.4) (675 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (476 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (275 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (447 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (454 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (337 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (471 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (307 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (498 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Αριθμητική-Γεωμετρική Πρόοδος, ενότητες 5.2-5.3) (357 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (385 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (339 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία (Γεωμετρία Α' Λυκείου) (863 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1562 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1811 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (999 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (708 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (791 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (558 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (909 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α Λυκείου (Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων) (1460 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (544 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (453 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.14 (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (635 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (299 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (468 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (213 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (320 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (330 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (383 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο, Παράλληλες Ευθείες) (519 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (484 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (512 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (421 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (15ο φύλλο εργασίας) (264 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.8 (16ο φύλλο εργασίας) (780 downloads)

Τραπέζιο (17ο φύλλο εργασίας) (257 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (1052 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (812 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (928 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (599 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (453 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (908 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (1243 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (925 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (862 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (737 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test) 

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (843 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (638 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (565 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (750 downloads)

 Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (419 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (370 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (247 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (13ο φύλλο εργασίας, ενότητες 2.1 έως και 5.3) (618 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (477 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (398 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (430 downloads)

 

Γεωμετρία:

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1198 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (940 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (968 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (762 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1178 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (683 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (708 downloads)

Επανάληψη 3ου Κεφαλαίου-Τρίγωνα (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (877 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (638 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (429 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (523 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (496 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (259 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (607 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (572 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (518 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (15ο φύλλο εργασίας, ενότητες 3.1 έως και 5.6) (483 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (16ο φύλλο εργασίας) (273 downloads)

Εφαρμογές στα Τρίγωνα-Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητα Ορθογωνίου Τριγώνου (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (386 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (7971 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (4185 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (6275 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (18565 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (8004 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (18008 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (12653 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (4763 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (3577 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (3631 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1808 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (2550 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (2850 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (2869 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (8228 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1532 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (4110 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4943 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (8632 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (3162 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (5087 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (5117 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (3209 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (3139 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (3390 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (2872 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (2248 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (5004 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (4221 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1840 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2795 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9976 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (3659 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (10157 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1994 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1724 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1695 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (3218 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1926 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2697 downloads)