Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (5831)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (2701)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (4344)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (10582)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (5139)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (11457)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (8019)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (3222)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (2325)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (2389)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1197)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (1565)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (1782)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (1913)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (6386)

Εξεταστέα Ύλη (1086)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (3133)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (3962)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (6919)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (2042)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (3393)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (3341)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (2213)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (2038)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (2260)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (1748)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (1649)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (4206)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (2819)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1236)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1991)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (8943)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (2453)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (8877)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1488)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1146)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1142)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (2304)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1363)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1954)