Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (6072 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (2786 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (4505 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (10974 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (5318 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (11643 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (8153 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (3285 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (2373 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (2425 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1230 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (1597 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (1812 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (1939 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (6435 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1116 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (3165 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (3997 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (7522 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (2111 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (3470 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (3409 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (2259 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (2071 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (2309 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (1782 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (1677 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (4334 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (2876 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1273 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2027 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9080 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (2499 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (9604 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1519 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1177 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1172 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (2358 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1396 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (1999 downloads)