Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2022-2023 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Άλγεβρα Α' Λυκείου (549 downloads)

Σύνολα-Άλγεβρα Α' Λυκείου (1ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (3615 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους-Άλγεβρα Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας, σχ. έτος 2022-2023) (385 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (332 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (420 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (252 downloads)

Διαστήματα-'Αλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (211 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α’ Λυκείου (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (514 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών-Άλγεβρα Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (288 downloads)

 Επανάληψη Ενοτήτων 2.3-2.4, Απόλυτη Τιμή-Ρίζες (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 2.3-2.4-Απόλυτη Τιμή-Ρίζες) (1838 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί-Άλγεβρα Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (166 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας) (177 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Αυτοαξιολόγηση-Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (56 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (234 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού - Τύποι Vieta - Άλγεβρα Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (111 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (102 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (10ο φύλλο εργασίας) (92 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού-Άλγεβρα Α' Λυκείου (11o φύλλο εργασίας) (105 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ενότητες 4.1-4.2-Ανισώσεις 1ου Βαθμού-Ανισώσεις 2ου Βαθμού) (31 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική Δοκιμασία-Γεωμετρία Α' Λυκείου (529 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (1o φύλλο εργασίας) (815 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (470 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (2ο φύλλο εργασίας) (494 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (367 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (3ο φύλλο εργασίας) (214 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (225 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (4ο φύλλο εργασίας) (407 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ενότητες 3.1-3.6) (427 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου (5ο φύλλο εργασίας) (207 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (6ο φύλλο εργασίας) (232 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.15-Γεωμετρία Α' Λυκείου (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (128 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (80 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Γεωμετρία Α' Λυκείου (8ο φύλλο εργασίας) (234 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (9ο φύλλο εργασίας) (68 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (10o φύλλο εργασίας) (39 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (46 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (11ο φύλλο εργασίας) (25 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο-Παράλληλες Ευθείες) (90 downloads)

Παραλληλόγραμμα-Γεωμετρία Α' Λυκείου (12ο φύλλο εργασίας) (71 downloads)

 

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία (Άλγεβρα Α' Λυκείου) (1646 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (532 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (839 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (590 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (535 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (952 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (542 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (878 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (573 downloads)

Επανάληψη -Οι Πραγματικοί Αριθμοί Μέχρι Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (762 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ρίζες Πραγματικών Αριθμών, ενότητα 2.4) (546 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (374 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (208 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (366 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (368 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (268 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (355 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (208 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (361 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Αριθμητική-Γεωμετρική Πρόοδος, ενότητες 5.2-5.3) (185 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (218 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (145 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία (Γεωμετρία Α' Λυκείου) (776 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1485 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1739 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (926 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (627 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (721 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (482 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (834 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α Λυκείου (Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων) (1312 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (471 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (389 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.14 (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (558 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (218 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (400 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (159 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (249 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (260 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (310 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο, Παράλληλες Ευθείες) (410 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (372 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (356 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (295 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (15ο φύλλο εργασίας) (160 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.8 (16ο φύλλο εργασίας) (424 downloads)

Τραπέζιο (17ο φύλλο εργασίας) (144 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (964 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (726 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (847 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (527 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (388 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (828 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (1144 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (820 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (749 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (657 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test) 

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (717 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (537 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (488 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (650 downloads)

 Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (317 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (291 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (164 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (13ο φύλλο εργασίας, ενότητες 2.1 έως και 5.3) (510 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (377 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (297 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (285 downloads)

 

Γεωμετρία:

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1122 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (872 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (892 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (688 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1107 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (619 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (627 downloads)

Επανάληψη 3ου Κεφαλαίου-Τρίγωνα (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (783 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (576 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (368 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (457 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (424 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (198 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (533 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (468 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (440 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (15ο φύλλο εργασίας, ενότητες 3.1 έως και 5.6) (399 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (16ο φύλλο εργασίας) (197 downloads)

Εφαρμογές στα Τρίγωνα-Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητα Ορθογωνίου Τριγώνου (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (286 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (7876 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (4081 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (6207 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (18493 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (7940 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (17907 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (12568 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (4700 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (3512 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (3565 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1751 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (2472 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (2781 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (2805 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (8135 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1463 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (4023 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4814 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (8566 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (3095 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (5013 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (5019 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (3132 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (3071 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (3320 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (2799 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (2164 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (4930 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (4071 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1751 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2634 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9912 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (3563 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (10088 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1931 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1655 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1624 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (3117 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1846 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2578 downloads)