Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (6540 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (3090 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (5074 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (13537 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (6376 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (14536 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (10258 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (3784 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (2718 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (2684 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1336 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (1704 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (1916 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (2012 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (6686 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1174 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (3301 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4107 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (7719 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (2385 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (3983 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (3916 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (2526 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (2369 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (2526 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (1993 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (1742 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (4403 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (3004 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1363 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2094 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9318 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (2827 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (9676 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1575 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1238 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1226 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (2464 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1482 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2087 downloads)