Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (6386 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (2996 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (4967 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (12941 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (6199 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (14042 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (9912 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (3637 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (2560 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (2503 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1294 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (1645 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (1851 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (1979 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (6581 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1153 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (3262 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4068 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (7668 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (2340 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (3698 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (3773 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (2453 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (2274 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (2377 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (1861 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (1711 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (4373 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (2938 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1324 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2064 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9254 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (2744 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (9644 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1553 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1203 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1202 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (2417 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1451 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2060 downloads)