Α Λυκείου

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

 

Σχολικό Έτος 2021-2022 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική Δοκιμασία (Άλγεβρα Α' Λυκείου) (700 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (199 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (353 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (267 downloads)

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (208 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (426 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (179 downloads)

 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (395 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (263 downloads)

Επανάληψη -Οι Πραγματικοί Αριθμοί Μέχρι Τετραγωνική Ρίζα (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (349 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ρίζες Πραγματικών Αριθμών, ενότητα 2.4) (125 downloads)

Η εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (116 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test)

Η εξίσωση x^ν=α (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (58 downloads)

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (110 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (124 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (98 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (90 downloads)

Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Online Test)

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (80 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Άλγεβρα Α' Λυκείου-Ενότητες 2.1-5.3 (13ο φύλλο εργασίας) (242 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Άλγεβρα Α' Λυκείου (Αριθμητική-Γεωμετρική Πρόοδος, ενότητες 5.2-5.3) (63 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (96 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (51 downloads)

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία (Γεωμετρία Α' Λυκείου) (590 downloads)

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1215 downloads)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (1480 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (684 downloads)

2ο-3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (416 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (515 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (281 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (537 downloads)

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α Λυκείου (Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων) (796 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (286 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (230 downloads)

Επανάληψη ενοτήτων 3.1-3.14 (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (345 downloads)

Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (112 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (261 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (80 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (116 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (143 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (167 downloads)

Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου-Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο, Παράλληλες Ευθείες) (206 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (176 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (142 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (164 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (15ο φύλλο εργασίας) (89 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Γεωμετρία Α' Λυκείου-Ενότητες 3.1-5.8 (16ο φύλλο εργασίας) (325 downloads)

Τραπέζιο (17ο φύλλο εργασίας) (72 downloads)

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2020-2021 (Γενικό Λύκειο Θήρας)

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (876 downloads)

Σύνολα (1ο φύλλο εργασίας) (643 downloads)

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους (2ο φύλλο εργασίας) (745 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (476 downloads)

Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (342 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (3ο φύλλο εργασίας) (735 downloads)

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (Online Test)

Απολυτή Τιμή Πραγματικού Αριθμού (4ο φύλλο εργασίας) (1026 downloads)

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (5ο φύλλο εργασίας) (748 downloads)

Επανάληψη 2ου Κεφαλαίου-Οι Πραγματικοί Αριθμοί (6ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (650 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (7ο φύλλο εργασίας) (604 downloads)

Η Εξίσωση 1ου Βαθμού (Online Test) 

Εξισώσεις 2ου Βαθμού (8ο φύλλο εργασίας) (658 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου (9ο φύλλο εργασίας) (470 downloads)

Ανισώσεις 1ου Βαθμού (10ο φύλλο εργασίας) (428 downloads)

Ανισώσεις 2ου Βαθμού (11o φύλλο εργασίας) (578 downloads)

 Επανάληψη 4ου Κεφαλαίου-Ανισώσεις (Αυτοαξιολόγηση-Online Test) 

Αριθμητική Πρόοδος (12ο φύλλο εργασίας) (266 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Α) (248 downloads)

Αριθμητική Πρόοδος (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία, ομάδα Β) (129 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (13ο φύλλο εργασίας, ενότητες 2.1 έως και 5.3) (461 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης (14ο φύλλο εργασίας) (340 downloads)

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (15ο φύλλο εργασίας) (263 downloads)

Η Έννοια της Συνάρτησης-Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (243 downloads)

 

Γεωμετρία:

Στοιχεία Τριγώνου-Είδη Τριγώνων-1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (1o φύλλο εργασίας) (1050 downloads)

2ο και 3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων (2ο φύλλο εργασίας) (820 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία) (830 downloads)

Κριτήρια Ισότητας Ορθογωνίων Τριγώνων (3ο φύλλο εργασίας) (635 downloads)

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων (4ο φύλλο εργασίας) (1046 downloads)

Ανισοτικές Σχέσεις (5ο φύλλο εργασίας) (567 downloads)

Σχετικές Θέσεις Κύκλου και Ευθείας και Σχετικές Θέσεις Δύο Κύκλων (6ο φύλλο εργασίας) (576 downloads)

Επανάληψη 3ου Κεφαλαίου-Τρίγωνα (7ο φύλλο εργασίας-φύλλο Χριστουγέννων) (720 downloads)

Παράλληλες Ευθείες (8ο φύλλο εργασίας) (523 downloads)

Αξιοσημείωτοι Κύκλοι Τριγώνου (9ο φύλλο εργασίας) (334 downloads)

Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου-Γωνίες με Πλευρές Κάθετες-Άθροισμα Γωνιών Κυρτού ν-γώνου (10o φύλλο εργασίας) (420 downloads)

Παράλληλες Ευθείες-Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου (11ο φύλλο εργασίας) (377 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (157 downloads)

Παραλληλόγραμμα (12ο φύλλο εργασίας) (480 downloads)

Είδη Παραλληλογράμμων (13ο φύλλο εργασίας) (415 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (14ο φύλλο εργασίας) (405 downloads)

Επαναληπτικές Ασκήσεις (15ο φύλλο εργασίας, ενότητες 3.1 έως και 5.6) (324 downloads)

Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου (16ο φύλλο εργασίας) (165 downloads)

Εφαρμογές στα Τρίγωνα-Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο-Ιδιότητα Ορθογωνίου Τριγώνου (Διαγώνισμα Β' Τετραμήνου) (241 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Άλγεβρα:

Διαγνωστική δοκιμασία στην Άλγεβρα (7828 downloads)

Δελτίο Λύσεων Τράπεζας Θεμάτων (4016 downloads)

 

 

Γεωμετρία:

Διαγνωστική δοκιμασία στη Γεωμετρία (6163 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Ισότητα Τριγώνων (18445 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία-Ισότητα Τριγώνων (7891 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Α ομάδα) (17816 downloads)

Διαγώνισμα Α τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων-Β ομάδα) (12488 downloads)

Φύλλο εργασίας στις Ανισοτικές Σχέσεις (4654 downloads)

Άσκηση στα Εφαπτόμενα Τμήματα (3474 downloads)

Φυλλάδιο Ασκήσεων-Παράλληλες Ευθείες (3530 downloads)

Γεωμετρικές Προκλήσεις... (1717 downloads)

Ιδιότητες Παραλληλογράμμων (2420 downloads)

Φύλλο Αξιολόγησης (ιδιότητες παραλληλογράμμων) (2735 downloads)

Εφαρμογές Παραλληλογράμμων στα Τρίγωνα (Θεωρήματα-Εφαρμογές) (2767 downloads)

Επαναληπτικά Θέματα (κεφάλαια: 3o, 4o, 5o) (8098 downloads)

Εξεταστέα Ύλη (1432 downloads)

Απαντήσεις στα Επαναληπτικά Θέματα (3987 downloads)

Προαγωγικές Εξετάσεις 2014 (Γεωμετρία A Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (4779 downloads)

Σχολικό έτος 2012-2013

 

 

Άλγεβρα:

 

Φυλλάδιο συμπληρωματικών ασκήσεων (Ταυτότητες-Παραγοντοποίηση) (8519 downloads)

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην απόλυτη τιμή (3048 downloads)

 

Φυλλάδιο Χριστουγέννων (Επαναληπτικό) (4969 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (α΄ομάδα) (4917 downloads)

 

Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Τετραμήνου (β΄ομάδα) (3078 downloads)

 

Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Συμπληρωματικές Ασκήσεις) (3031 downloads)

 

Εξισώσεις 2ου βαθμού (Συμπληρωματικές ασκήσεις) (3274 downloads)

 

Εξισώσεις (Γενικές Ασκήσεις) (2750 downloads)

 

Φύλλο εργασίας (Αριθμητική-Γεωμετρική πρόοδος) (2121 downloads)

 

Γραφική παράσταση συνάρτησης (4908 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (4017 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1721 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Άλγεβρα Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2608 downloads)

 

Γεωμετρία:

Συμπληρωματικές ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων (9874 downloads)

 

Διαγώνισμα Α' Τετραμήνου (Ισότητα Τριγώνων) (3487 downloads)

 

Θεωρία Παραλληλογράμμων (10054 downloads)

 

Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Εφαρμογές παραλληλογράμμων στα τρίγωνα) (1900 downloads)

 

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων (Φύλλο εργασίας) (1619 downloads)

 

Ολιγόλεπτο τεστ (εφαρμογές παραλληλογράμμων) (1592 downloads)

 

Επαναληπτικό φυλλάδιο (3078 downloads)

 

Υποδείξεις-Απαντήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου (1807 downloads)

 

Προαγωγικές Εξετάσεις 2013 (Γεωμετρία Α Λυκείου-Γενικό Λύκειο Θήρας) (2534 downloads)