Γ Λυκείου

Σημειώσεις Γ’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Φυλλάδια Ασκήσεων-Γραπτές Δοκιμασίες

 

Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο των Μιγαδικών Αριθμών (853 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία ( Η έννοια Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο C) (695 downloads)                                                                      

Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού (729 downloads)    

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού) (704 downloads)    

Συναρτήσεις (2158 downloads)  

Μονότονες Συναρτήσεις-Αντίστροφη Συνάρτηση (1986 downloads)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συναρτήσεις-Μονότονες-Αντίστροφη) (2246 downloads)   

Όριο Συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων (1539 downloads)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Όριο συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων) (1487 downloads)   

Μη Πεπερασμένο Όριο Στο Χο-Όρια Στο Άπειρο (1264 downloads)  

Φύλλο Εργασίας-Μη πεπερασμένο Όριο στο Χο-Όρια στο Άπειρο (1318 downloads)

Συνέχεια Συνάρτησης (1197 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συνέχεια Συνάρτησης) (1164 downloads)

Όρια - Συνέχεια (Επαναληπτικές Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων) (1754 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Όρια-Συνέχεια) (2607 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Έννοια Παραγώγου-Κανόνες Παραγώγισης) (1080 downloads)

Θεώρημα του Rolle-ΘΜΤ (1125 downloads)

Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (901 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Θ.Μ.Τ-Θεώρημα Σταθερής Συνάρτησης) (869 downloads)

Τοπικά Ακρότατα-Θεώρημα του Fermat (948 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Μονοτονία-Ακρότατα) (909 downloads)

Κυρτότητα-Ασύμπτωτες (826 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Κυρτότητα-Ασύμπτωτες) (704 downloads)

Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης (774 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης) (700 downloads)

Η Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (827 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου) (682 downloads)

Διαγώνισμα Προσομοίωσης (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου) (1425 downloads)

 

 

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 

Σχολικό έτος 2014-2015.

 

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2015 (821 downloads)

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2015 (833 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2014 (Θέματα και Λύσεις) (779 downloads)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 (Θέματα και Λύσεις) (805 downloads)

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Θέματα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (694 downloads)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (765 downloads)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (645 downloads)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (799 downloads)

 

Σχολικό έτος 2011-2012.


Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (744 downloads)

Λύσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (861 downloads)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (653 downloads)

Λύσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (684 downloads)

 

Σχολικό έτος 2010-2011.

 

Κατεύθυνση 2011 (1033 downloads)


Σχολικό έτος 2009-2010.

 

Γενικής Παιδείας 2010 (794 downloads)

Κατεύθυνση 2010 (909 downloads)