Γ Λυκείου

Σημειώσεις Γ’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Φυλλάδια Ασκήσεων-Γραπτές Δοκιμασίες

 

Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο των Μιγαδικών Αριθμών (882 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία ( Η έννοια Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο C) (720 downloads)                                                                      

Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού (755 downloads)    

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού) (727 downloads)    

Συναρτήσεις (2209 downloads)  

Μονότονες Συναρτήσεις-Αντίστροφη Συνάρτηση (2029 downloads)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συναρτήσεις-Μονότονες-Αντίστροφη) (2300 downloads)   

Όριο Συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων (1598 downloads)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Όριο συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων) (1576 downloads)   

Μη Πεπερασμένο Όριο Στο Χο-Όρια Στο Άπειρο (1306 downloads)  

Φύλλο Εργασίας-Μη πεπερασμένο Όριο στο Χο-Όρια στο Άπειρο (1377 downloads)

Συνέχεια Συνάρτησης (1270 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συνέχεια Συνάρτησης) (1229 downloads)

Όρια - Συνέχεια (Επαναληπτικές Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων) (1853 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Όρια-Συνέχεια) (2765 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Έννοια Παραγώγου-Κανόνες Παραγώγισης) (1157 downloads)

Θεώρημα του Rolle-ΘΜΤ (1177 downloads)

Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (966 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Θ.Μ.Τ-Θεώρημα Σταθερής Συνάρτησης) (908 downloads)

Τοπικά Ακρότατα-Θεώρημα του Fermat (980 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Μονοτονία-Ακρότατα) (948 downloads)

Κυρτότητα-Ασύμπτωτες (857 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Κυρτότητα-Ασύμπτωτες) (738 downloads)

Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης (801 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης) (727 downloads)

Η Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (860 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου) (713 downloads)

Διαγώνισμα Προσομοίωσης (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου) (1472 downloads)

 

 

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 

Σχολικό έτος 2014-2015.

 

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2015 (860 downloads)

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2015 (864 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2014 (Θέματα και Λύσεις) (818 downloads)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 (Θέματα και Λύσεις) (834 downloads)

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Θέματα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (720 downloads)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (795 downloads)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (672 downloads)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (827 downloads)

 

Σχολικό έτος 2011-2012.


Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (789 downloads)

Λύσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (887 downloads)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (678 downloads)

Λύσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (709 downloads)

 

Σχολικό έτος 2010-2011.

 

Κατεύθυνση 2011 (1060 downloads)


Σχολικό έτος 2009-2010.

 

Γενικής Παιδείας 2010 (825 downloads)

Κατεύθυνση 2010 (929 downloads)