Γ Λυκείου

Σημειώσεις Γ’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Φυλλάδια Ασκήσεων-Γραπτές Δοκιμασίες

 

Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο των Μιγαδικών Αριθμών (650)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία ( Η έννοια Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο C) (510)                                                                     

Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού (541)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού) (520)   

Συναρτήσεις (1601) 

Μονότονες Συναρτήσεις-Αντίστροφη Συνάρτηση (1520)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συναρτήσεις-Μονότονες-Αντίστροφη) (1715)  

Όριο Συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων (1166)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Όριο συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων) (1108)  

Μη Πεπερασμένο Όριο Στο Χο-Όρια Στο Άπειρο (903) 

Φύλλο Εργασίας-Μη πεπερασμένο Όριο στο Χο-Όρια στο Άπειρο (954)

Συνέχεια Συνάρτησης (877)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συνέχεια Συνάρτησης) (893)

Όρια - Συνέχεια (Επαναληπτικές Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων) (1309)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Όρια-Συνέχεια) (2029)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Έννοια Παραγώγου-Κανόνες Παραγώγισης) (722)

Θεώρημα του Rolle-ΘΜΤ (834)

Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (674)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Θ.Μ.Τ-Θεώρημα Σταθερής Συνάρτησης) (642)

Τοπικά Ακρότατα-Θεώρημα του Fermat (698)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Μονοτονία-Ακρότατα) (651)

Κυρτότητα-Ασύμπτωτες (584)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Κυρτότητα-Ασύμπτωτες) (489)

Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης (521)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης) (474)

Η Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (627)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου) (456)

Διαγώνισμα Προσομοίωσης (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου) (1119)

 

 

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 

Σχολικό έτος 2014-2015.

 

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2015 (560)

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2015 (578)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2014 (Θέματα και Λύσεις) (569)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 (Θέματα και Λύσεις) (627)

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Θέματα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (529)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (580)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (463)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (593)

 

Σχολικό έτος 2011-2012.


Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (548)

Λύσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (617)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (487)

Λύσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (506)

 

Σχολικό έτος 2010-2011.

 

Κατεύθυνση 2011 (851)


Σχολικό έτος 2009-2010.

 

Γενικής Παιδείας 2010 (pdf)140.29 kB

Κατεύθυνση 2010 (pdf)137.49 kB