Γ Λυκείου

Σημειώσεις Γ’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Φυλλάδια Ασκήσεων-Γραπτές Δοκιμασίες

 

Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο των Μιγαδικών Αριθμών (827)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία ( Η έννοια Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο C) (670)                                                                     

Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού (703)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού) (681)   

Συναρτήσεις (2075) 

Μονότονες Συναρτήσεις-Αντίστροφη Συνάρτηση (1912)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συναρτήσεις-Μονότονες-Αντίστροφη) (2152)  

Όριο Συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων (1488)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Όριο συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων) (1424)  

Μη Πεπερασμένο Όριο Στο Χο-Όρια Στο Άπειρο (1215) 

Φύλλο Εργασίας-Μη πεπερασμένο Όριο στο Χο-Όρια στο Άπειρο (1273)

Συνέχεια Συνάρτησης (1141)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συνέχεια Συνάρτησης) (1121)

Όρια - Συνέχεια (Επαναληπτικές Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων) (1686)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Όρια-Συνέχεια) (2530)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Έννοια Παραγώγου-Κανόνες Παραγώγισης) (1042)

Θεώρημα του Rolle-ΘΜΤ (1094)

Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (871)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Θ.Μ.Τ-Θεώρημα Σταθερής Συνάρτησης) (848)

Τοπικά Ακρότατα-Θεώρημα του Fermat (918)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Μονοτονία-Ακρότατα) (878)

Κυρτότητα-Ασύμπτωτες (796)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Κυρτότητα-Ασύμπτωτες) (678)

Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης (743)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης) (658)

Η Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (795)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου) (655)

Διαγώνισμα Προσομοίωσης (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου) (1387)

 

 

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 

Σχολικό έτος 2014-2015.

 

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2015 (792)

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2015 (804)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2014 (Θέματα και Λύσεις) (752)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 (Θέματα και Λύσεις) (785)

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Θέματα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (672)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (741)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (624)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (770)

 

Σχολικό έτος 2011-2012.


Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (710)

Λύσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (836)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (630)

Λύσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (662)

 

Σχολικό έτος 2010-2011.

 

Κατεύθυνση 2011 (1010)


Σχολικό έτος 2009-2010.

 

Γενικής Παιδείας 2010 (pdf)140.29 kB

Κατεύθυνση 2010 (pdf)137.49 kB