Γ Λυκείου

Σημειώσεις Γ’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Φυλλάδια Ασκήσεων-Γραπτές Δοκιμασίες

 

Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο των Μιγαδικών Αριθμών (893 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία ( Η έννοια Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο C) (727 downloads)                                                                      

Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού (765 downloads)    

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού) (740 downloads)    

Συναρτήσεις (2237 downloads)  

Μονότονες Συναρτήσεις-Αντίστροφη Συνάρτηση (2051 downloads)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συναρτήσεις-Μονότονες-Αντίστροφη) (2315 downloads)   

Όριο Συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων (1621 downloads)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Όριο συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων) (1592 downloads)   

Μη Πεπερασμένο Όριο Στο Χο-Όρια Στο Άπειρο (1323 downloads)  

Φύλλο Εργασίας-Μη πεπερασμένο Όριο στο Χο-Όρια στο Άπειρο (1398 downloads)

Συνέχεια Συνάρτησης (1294 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συνέχεια Συνάρτησης) (1246 downloads)

Όρια - Συνέχεια (Επαναληπτικές Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων) (1872 downloads)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Όρια-Συνέχεια) (2807 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Έννοια Παραγώγου-Κανόνες Παραγώγισης) (1193 downloads)

Θεώρημα του Rolle-ΘΜΤ (1220 downloads)

Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (988 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Θ.Μ.Τ-Θεώρημα Σταθερής Συνάρτησης) (931 downloads)

Τοπικά Ακρότατα-Θεώρημα του Fermat (1022 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Μονοτονία-Ακρότατα) (976 downloads)

Κυρτότητα-Ασύμπτωτες (887 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Κυρτότητα-Ασύμπτωτες) (754 downloads)

Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης (826 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης) (741 downloads)

Η Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (873 downloads)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου) (731 downloads)

Διαγώνισμα Προσομοίωσης (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου) (1500 downloads)

 

 

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 

Σχολικό έτος 2014-2015.

 

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2015 (878 downloads)

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2015 (877 downloads)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2014 (Θέματα και Λύσεις) (833 downloads)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 (Θέματα και Λύσεις) (843 downloads)

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Θέματα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (727 downloads)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (804 downloads)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (681 downloads)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (836 downloads)

 

Σχολικό έτος 2011-2012.


Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (798 downloads)

Λύσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (896 downloads)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (688 downloads)

Λύσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (722 downloads)

 

Σχολικό έτος 2010-2011.

 

Κατεύθυνση 2011 (1076 downloads)


Σχολικό έτος 2009-2010.

 

Γενικής Παιδείας 2010 (840 downloads)

Κατεύθυνση 2010 (936 downloads)