Γ Λυκείου

Σημειώσεις Γ’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Φυλλάδια Ασκήσεων-Γραπτές Δοκιμασίες

 

Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο των Μιγαδικών Αριθμών (770)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία ( Η έννοια Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο C) (618)                                                                     

Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού (649)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού) (625)   

Συναρτήσεις (1921) 

Μονότονες Συναρτήσεις-Αντίστροφη Συνάρτηση (1801)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συναρτήσεις-Μονότονες-Αντίστροφη) (2035)  

Όριο Συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων (1412)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Όριο συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων) (1347)  

Μη Πεπερασμένο Όριο Στο Χο-Όρια Στο Άπειρο (1112) 

Φύλλο Εργασίας-Μη πεπερασμένο Όριο στο Χο-Όρια στο Άπειρο (1184)

Συνέχεια Συνάρτησης (1075)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συνέχεια Συνάρτησης) (1064)

Όρια - Συνέχεια (Επαναληπτικές Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων) (1586)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Όρια-Συνέχεια) (2429)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Έννοια Παραγώγου-Κανόνες Παραγώγισης) (949)

Θεώρημα του Rolle-ΘΜΤ (1038)

Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (820)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Θ.Μ.Τ-Θεώρημα Σταθερής Συνάρτησης) (793)

Τοπικά Ακρότατα-Θεώρημα του Fermat (864)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Μονοτονία-Ακρότατα) (815)

Κυρτότητα-Ασύμπτωτες (726)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Κυρτότητα-Ασύμπτωτες) (621)

Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης (684)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης) (595)

Η Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (738)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου) (592)

Διαγώνισμα Προσομοίωσης (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου) (1311)

 

 

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 

Σχολικό έτος 2014-2015.

 

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2015 (718)

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2015 (728)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2014 (Θέματα και Λύσεις) (693)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 (Θέματα και Λύσεις) (738)

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Θέματα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (628)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (686)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (571)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (717)

 

Σχολικό έτος 2011-2012.


Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (658)

Λύσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (784)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (585)

Λύσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (608)

 

Σχολικό έτος 2010-2011.

 

Κατεύθυνση 2011 (957)


Σχολικό έτος 2009-2010.

 

Γενικής Παιδείας 2010 (pdf)140.29 kB

Κατεύθυνση 2010 (pdf)137.49 kB