Γ Λυκείου

Σημειώσεις Γ’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Φυλλάδια Ασκήσεων-Γραπτές Δοκιμασίες

 

Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο των Μιγαδικών Αριθμών (685)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία ( Η έννοια Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο C) (539)                                                                     

Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού (575)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού) (552)   

Συναρτήσεις (1762) 

Μονότονες Συναρτήσεις-Αντίστροφη Συνάρτηση (1675)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συναρτήσεις-Μονότονες-Αντίστροφη) (1905)  

Όριο Συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων (1272)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Όριο συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων) (1206)  

Μη Πεπερασμένο Όριο Στο Χο-Όρια Στο Άπειρο (970) 

Φύλλο Εργασίας-Μη πεπερασμένο Όριο στο Χο-Όρια στο Άπειρο (1037)

Συνέχεια Συνάρτησης (940)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συνέχεια Συνάρτησης) (942)

Όρια - Συνέχεια (Επαναληπτικές Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων) (1396)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Όρια-Συνέχεια) (2154)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Έννοια Παραγώγου-Κανόνες Παραγώγισης) (769)

Θεώρημα του Rolle-ΘΜΤ (907)

Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (711)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Θ.Μ.Τ-Θεώρημα Σταθερής Συνάρτησης) (680)

Τοπικά Ακρότατα-Θεώρημα του Fermat (741)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Μονοτονία-Ακρότατα) (692)

Κυρτότητα-Ασύμπτωτες (620)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Κυρτότητα-Ασύμπτωτες) (523)

Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης (570)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης) (508)

Η Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (663)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου) (502)

Διαγώνισμα Προσομοίωσης (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου) (1173)

 

 

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 

Σχολικό έτος 2014-2015.

 

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2015 (612)

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2015 (624)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2014 (Θέματα και Λύσεις) (606)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 (Θέματα και Λύσεις) (664)

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Θέματα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (560)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (614)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (494)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (628)

 

Σχολικό έτος 2011-2012.


Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (580)

Λύσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (672)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (519)

Λύσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (539)

 

Σχολικό έτος 2010-2011.

 

Κατεύθυνση 2011 (884)


Σχολικό έτος 2009-2010.

 

Γενικής Παιδείας 2010 (pdf)140.29 kB

Κατεύθυνση 2010 (pdf)137.49 kB