Γ Λυκείου

Σημειώσεις Γ’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Φυλλάδια Ασκήσεων-Γραπτές Δοκιμασίες

 

Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο των Μιγαδικών Αριθμών (794)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία ( Η έννοια Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο C) (641)                                                                     

Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού (672)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού) (650)   

Συναρτήσεις (1963) 

Μονότονες Συναρτήσεις-Αντίστροφη Συνάρτηση (1835)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συναρτήσεις-Μονότονες-Αντίστροφη) (2066)  

Όριο Συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων (1439)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Όριο συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων) (1375)  

Μη Πεπερασμένο Όριο Στο Χο-Όρια Στο Άπειρο (1155) 

Φύλλο Εργασίας-Μη πεπερασμένο Όριο στο Χο-Όρια στο Άπειρο (1217)

Συνέχεια Συνάρτησης (1102)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συνέχεια Συνάρτησης) (1084)

Όρια - Συνέχεια (Επαναληπτικές Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων) (1629)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Όρια-Συνέχεια) (2469)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Έννοια Παραγώγου-Κανόνες Παραγώγισης) (990)

Θεώρημα του Rolle-ΘΜΤ (1060)

Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (839)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Θ.Μ.Τ-Θεώρημα Σταθερής Συνάρτησης) (819)

Τοπικά Ακρότατα-Θεώρημα του Fermat (888)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Μονοτονία-Ακρότατα) (846)

Κυρτότητα-Ασύμπτωτες (751)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Κυρτότητα-Ασύμπτωτες) (643)

Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης (707)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης) (622)

Η Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (765)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου) (621)

Διαγώνισμα Προσομοίωσης (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου) (1356)

 

 

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 

Σχολικό έτος 2014-2015.

 

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2015 (755)

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2015 (771)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2014 (Θέματα και Λύσεις) (720)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 (Θέματα και Λύσεις) (762)

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Θέματα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (649)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (710)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (595)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (743)

 

Σχολικό έτος 2011-2012.


Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (681)

Λύσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (806)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (607)

Λύσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (632)

 

Σχολικό έτος 2010-2011.

 

Κατεύθυνση 2011 (979)


Σχολικό έτος 2009-2010.

 

Γενικής Παιδείας 2010 (pdf)140.29 kB

Κατεύθυνση 2010 (pdf)137.49 kB