Γ Λυκείου

Σημειώσεις Γ’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Φυλλάδια Ασκήσεων-Γραπτές Δοκιμασίες

 

Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο των Μιγαδικών Αριθμών (664)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία ( Η έννοια Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο C) (520)                                                                     

Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού (553)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού) (533)   

Συναρτήσεις (1667) 

Μονότονες Συναρτήσεις-Αντίστροφη Συνάρτηση (1578)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συναρτήσεις-Μονότονες-Αντίστροφη) (1781)  

Όριο Συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων (1211)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Όριο συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων) (1139)  

Μη Πεπερασμένο Όριο Στο Χο-Όρια Στο Άπειρο (925) 

Φύλλο Εργασίας-Μη πεπερασμένο Όριο στο Χο-Όρια στο Άπειρο (974)

Συνέχεια Συνάρτησης (897)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συνέχεια Συνάρτησης) (910)

Όρια - Συνέχεια (Επαναληπτικές Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων) (1344)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Όρια-Συνέχεια) (2054)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Έννοια Παραγώγου-Κανόνες Παραγώγισης) (739)

Θεώρημα του Rolle-ΘΜΤ (864)

Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (689)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Θ.Μ.Τ-Θεώρημα Σταθερής Συνάρτησης) (657)

Τοπικά Ακρότατα-Θεώρημα του Fermat (715)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Μονοτονία-Ακρότατα) (665)

Κυρτότητα-Ασύμπτωτες (596)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Κυρτότητα-Ασύμπτωτες) (501)

Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης (543)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης) (487)

Η Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (642)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου) (480)

Διαγώνισμα Προσομοίωσης (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου) (1134)

 

 

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 

Σχολικό έτος 2014-2015.

 

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2015 (578)

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2015 (592)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2014 (Θέματα και Λύσεις) (581)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 (Θέματα και Λύσεις) (639)

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Θέματα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (542)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (593)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (475)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (607)

 

Σχολικό έτος 2011-2012.


Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (561)

Λύσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (638)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (499)

Λύσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (520)

 

Σχολικό έτος 2010-2011.

 

Κατεύθυνση 2011 (864)


Σχολικό έτος 2009-2010.

 

Γενικής Παιδείας 2010 (pdf)140.29 kB

Κατεύθυνση 2010 (pdf)137.49 kB