Γ Λυκείου

Σημειώσεις Γ’ Λυκείου

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Φυλλάδια Ασκήσεων-Γραπτές Δοκιμασίες

 

Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο των Μιγαδικών Αριθμών (722)

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία ( Η έννοια Μιγαδικού Αριθμού-Πράξεις στο Σύνολο C) (574)                                                                     

Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού (607)   

Ολιγόλεπτη Γραπτή δοκιμασία (Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού) (584)   

Συναρτήσεις (1838) 

Μονότονες Συναρτήσεις-Αντίστροφη Συνάρτηση (1728)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συναρτήσεις-Μονότονες-Αντίστροφη) (1974)  

Όριο Συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων (1356)  

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Όριο συνάρτησης στο Χο-Ιδιότητες Ορίων) (1294)  

Μη Πεπερασμένο Όριο Στο Χο-Όρια Στο Άπειρο (1045) 

Φύλλο Εργασίας-Μη πεπερασμένο Όριο στο Χο-Όρια στο Άπειρο (1115)

Συνέχεια Συνάρτησης (1020)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Συνέχεια Συνάρτησης) (1010)

Όρια - Συνέχεια (Επαναληπτικές Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων) (1517)

Διαγώνισμα Α' τετραμήνου (Όρια-Συνέχεια) (2358)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Έννοια Παραγώγου-Κανόνες Παραγώγισης) (863)

Θεώρημα του Rolle-ΘΜΤ (976)

Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (765)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Θ.Μ.Τ-Θεώρημα Σταθερής Συνάρτησης) (734)

Τοπικά Ακρότατα-Θεώρημα του Fermat (791)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Μονοτονία-Ακρότατα) (741)

Κυρτότητα-Ασύμπτωτες (662)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Κυρτότητα-Ασύμπτωτες) (565)

Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης (633)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Ορισμένο Ολοκλήρωμα-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης) (543)

Η Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (698)

Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία (Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου) (540)

Διαγώνισμα Προσομοίωσης (Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου) (1236)

 

 

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 

Σχολικό έτος 2014-2015.

 

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2015 (653)

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2015 (664)

 

 

 

Σχολικό έτος 2013-2014.

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2014 (Θέματα και Λύσεις) (643)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 (Θέματα και Λύσεις) (696)

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013.

Θέματα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (594)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2013 (647)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (527)

Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2013 (668)

 

Σχολικό έτος 2011-2012.


Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (615)

Λύσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης 2012 (709)

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (548)

Λύσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012 (570)

 

Σχολικό έτος 2010-2011.

 

Κατεύθυνση 2011 (916)


Σχολικό έτος 2009-2010.

 

Γενικής Παιδείας 2010 (pdf)140.29 kB

Κατεύθυνση 2010 (pdf)137.49 kB